Schválený pořad a stav projednávání 75. schůze

Od 10. 12. 2020 09:00 do 10. 12. 2020 13:05
Aktuální stav k 10. 12. 2020, 13:06


Zákony - prvé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - druhé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 630/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 3.

  Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 566/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 6.

  Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 7.

  Návrh Etického kodexu poslance      (odročeno, přerušeno)


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze