Schválený pořad a stav projednávání 85. schůze

Od 19. 2. 2021 12:00 do 19. 2. 2021 12:30
Aktuální stav k 19. 2. 2021, 12:30


Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení  (opakovat)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze