Schválený pořad a stav projednávání 90. schůze

Od 9. 3. 2021 14:00 do 9. 3. 2021 14:50
Aktuální stav k 9. 3. 2021, 14:50


Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - prvé čtení  (přikázán)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze