Schválený pořad a stav projednávání 94. schůze

Od 26. 3. 2021 10:30 do 26. 3. 2021 20:07
Aktuální stav k 26. 3. 2021, 20:06


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze