Schválený pořad a stav projednávání 95. schůze

Od 1. 4. 2021 09:00 do 1. 4. 2021 15:48
Aktuální stav k 1. 4. 2021, 15:48


Zákony - druhé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 780/ - druhé čtení  (ukončena)  

  2. 2.

    Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení  (ukončena)  

  3. 3.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení  (ukončena)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze