Schválený pořad a stav projednávání 97. schůze

Od 7. 4. 2021 10:00 do 7. 4. 2021 13:19
Aktuální stav k 7. 4. 2021, 13:20


Zákony - třetí čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - třetí čtení  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze