Písemné pozměňovací návrhy
David Kasal

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
1299105Novela z. o nelékařských zdravotnických povoláních13523-19990.docx (26 KB) / PDF (303 KB, 10 stran) 18. 9. 2018 09:54:44
1868262Novela z. o léčivech14092-20854.doc (57 KB) / PDF (277 KB, 5 stran) 4. 12. 2018 15:18:45
8160864Novela z. o návykových látkách20384-30935.docx (32 KB) / PDF (229 KB, 4 strany) 14. 4. 2021 15:24:13
8204992Novela z. o veřejném zdravotním pojištění20428-30992.docx (34 KB) / PDF (246 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 11:00:52
8225992Novela z. o veřejném zdravotním pojištění20449-31011.docx (27 KB) / PDF (258 KB, 4 strany) 21. 4. 2021 16:17:36
85731231Novela z. o ochraně veřejného zdraví20797-31476.docx (23 KB) / PDF (239 KB, 4 strany) 4. 6. 2021 08:36:08


ISP (příhlásit)