Písemné pozměňovací návrhy
Ondřej Profant

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
708139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související12932-18933.docx (11 KB) / PDF (259 KB, 6 stran) 9. 5. 2018 17:33:07
709139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související12933-18934.docx (11 KB) / PDF (258 KB, 6 stran) 9. 5. 2018 18:01:39
967139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související13191-19321.docx (267 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 12. 6. 2018 17:11:37
971139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související13195-19327.docx (34 KB) / PDF (622 KB, 12 stran) 13. 6. 2018 11:20:41
1075139Vl.n.z. o zpracování osobních údajů - související13299-19501.docx (18 KB) / PDF (302 KB, 12 stran) 27. 6. 2018 19:22:20
1109170Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací13333-19559.docx (12 KB) / PDF (232 KB, 1 strana) 2. 7. 2018 15:19:48
1855170Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací14079-20835.docx (10 KB) / PDF (317 KB, 5 stran) 4. 12. 2018 13:34:18
1856170Vl.n.z. o přístupnosti internetových stránek a mob. aplikací14080-20836.docx (7 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 4. 12. 2018 13:34:39
2595302Novela z. o léčivech14819-22075.docx (10 KB) / PDF (210 KB, 4 strany) 12. 4. 2019 14:21:13
3470447N.z. o právu na digitální služby15694-23598.docx (9 KB) / PDF (342 KB, 3 strany) 25. 9. 2019 14:19:42
3643525Novela z. o zeměměřictví15867-23916.docx (10 KB) / PDF (397 KB, 4 strany) 7. 11. 2019 14:24:23
3645525Novela z. o zeměměřictví15869-23917.docx (7 KB) / PDF (316 KB, 3 strany) 7. 11. 2019 14:25:08
3944247Novela z. - živnostenský zákon16168-24363.docx (8 KB) / PDF (212 KB, 3 strany) 29. 11. 2019 09:27:43
5251862Novela z. o zadávání veřejných zakázek17475-26477.docx (8 KB) / PDF (265 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 14:41:48
5252862Novela z. o zadávání veřejných zakázek17476-26478.docx (7 KB) / PDF (250 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 14:42:12
5253862Novela z. o zadávání veřejných zakázek17477-26479.docx (7 KB) / PDF (250 KB, 3 strany) 13. 5. 2020 14:42:26
5527593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení17751-26845.docx (9 KB) / PDF (295 KB, 3 strany)Seznam schválených křestních jmen.3. 6. 2020 11:24:52
5528593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení17752-26846.docx (8 KB) / PDF (193 KB, 2 strany)Umožní občanům, kteří jsou zároveň občany jiného státu, uživání jména dle druhého občanství.3. 6. 2020 11:25:42
5529593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení17753-26847.docx (10 KB) / PDF (303 KB, 5 stran)Umožní snoubencům zvolit si jako své společné příjmení kombinaci obou svých původních příjmení.3. 6. 2020 11:26:00
5530593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení17754-26848.docx (8 KB) / PDF (209 KB, 4 strany)Dává rodičům možnost dohodou určit jako příjmení dítěte také „kombinované“ příjmení složené z příjmení obou rodičů.3. 6. 2020 11:26:17
5531593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení17755-26849.docx (9 KB) / PDF (229 KB, 2 strany)Napravuje stav, který vznikl přijetím přechodného ustanovení zákonem č. 312/2013 Sb. Čl. II, ohledně rodných přijmení.3. 6. 2020 11:26:43
7102756Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci19326-29461.docx (7 KB) / PDF (297 KB, 3 strany)Dává OVM možnost (nikoliv však povinnost) poskytovat určitou službu jako digitální službu podle ZPDS i před uplynutím lhůty .15. 12. 2020 15:09:48
7103756Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci19327-29462.docx (19 KB) / PDF (495 KB, 8 stran) 15. 12. 2020 15:11:20
7104756Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci19328-29463.docx (7 KB) / PDF (265 KB, 3 strany)Upřesnění v oblasti podepisování el. dokumentů. Např. aby samospráva nemusela el. podepisovat malý nákup v eshopu.15. 12. 2020 15:12:10
7105756Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci19329-29464.docx (8 KB) / PDF (302 KB, 3 strany)Opendata státních fondů: posun lhůty pro zpětné zveřejnění z 2010 na 2018.15. 12. 2020 15:13:28
7106756Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci19330-29465.docx (8 KB) / PDF (220 KB, 3 strany) 15. 12. 2020 15:14:25
7464756Vl.n.z. v souv.s elektronizací postupů orgánů veřejné moci19688-29995.docx (19 KB) / PDF (340 KB, 5 stran)Opravení nerovnosti v NIA mezi soukromými poskytovateli identit a jejich podmnožinou v bankovním sektoru.11. 2. 2021 15:50:47
80381008Vl.n.z. - stavební zákon20262-30759.docx (10 KB) / PDF (284 KB, 2 strany)Obec se plánovací smlouvou zaváže, že učiní "kroky" a nikoliv "veškeré kroky" k relizací záměru.1. 4. 2021 09:59:12
80391008Vl.n.z. - stavební zákon20263-30760.docx (10 KB) / PDF (371 KB, 2 strany)Zrušení pravidla, že obec vázaná PS nebude uplatňovat svá práva.1. 4. 2021 10:01:08
80401008Vl.n.z. - stavební zákon20264-30761.docx (10 KB) / PDF (298 KB, 2 strany)Náhrada za změnu v území se vrací i těm, kdo proti změně uplatnili připomínku.1. 4. 2021 10:02:01
80411008Vl.n.z. - stavební zákon20265-30762.docx (9 KB) / PDF (295 KB, 3 strany)Řešení rozporů mezi orgánem ÚZS a dotčeným orgánem z režimu SŘ na soud.1. 4. 2021 10:03:30
80421008Vl.n.z. - stavební zákon20266-30763.docx (7 KB) / PDF (251 KB, 3 strany)Neslučitelnost pořizovatele a zpracovatele.1. 4. 2021 10:08:38
80431008Vl.n.z. - stavební zákon20267-30764.docx (41 KB) / PDF (362 KB, 11 stran)Stanovení jednotný datový standard pro digitální zpracování objektů v ÚP dokumentacích.1. 4. 2021 10:12:24
8140593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení20364-30911.docx (417 KB) / PDF (663 KB, 35 stran)Naplněním závazků ČR vyplývajících z Úmluvy o ochraně lid. práv a základních svobod a judikatury Evropského soudu pro lid. práva ve věci obligatorních sterilizací.14. 4. 2021 13:32:06
82841043Vl.n.z.o občanských průkazech20508-31094.docx (13 KB) / PDF (433 KB, 4 strany)Vypuštění uvádění úředně zapsaného pohlaví na občanských průkazech29. 4. 2021 15:55:13
83071043Vl.n.z.o občanských průkazech20531-31121.docx (23 KB) / PDF (413 KB, 3 strany) 4. 5. 2021 14:51:41
83101043Vl.n.z.o občanských průkazech20534-31122.docx (13 KB) / PDF (413 KB, 3 strany)Vypuštění uvádění úředně zapsaného pohlaví na občanských průkazech. Verze 24. 5. 2021 15:00:26
83681043Vl.n.z.o občanských průkazech20592-31194.docx (15 KB) / PDF (437 KB, 5 stran)Dobrovolné neuvedení úředně zapsaného pohlaví na občanských průkazech.11. 5. 2021 15:51:05


ISP (příhlásit)