Sněmovní tisk 302
Novela z. o léčivech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 302/0 dne 10. 10. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 783/18, PID ALBSAZN8BAGF.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 384).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 6. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/2 (přerušuje projednávání).
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 17. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/5 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/6 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/7 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 5. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 5. 2019 na 28. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 302/8, který byl rozeslán 10. 5. 2019 v 13:44.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 5. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 302/9 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19., 21. 6. 2019 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1063, usnesení č. 678).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 1. 7. 2019.
  Návrh zákona 29. 7. 2019 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 302/10.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2019 poslancům jako tisk 302/11.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 186, usnesení č. 720).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 18. 10. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 262/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2385Patrik Nacher14609-21747.doc (68 KB) / PDF (302 KB, 5 stran) 13. 3. 2019 v 12:32:15
2595Ondřej Profant14819-22075.docx (10 KB) / PDF (210 KB, 4 strany) 12. 4. 2019 v 14:21:13
2709Petr Pávek14933-22212.docx (19 KB) / PDF (347 KB, 4 strany) 18. 4. 2019 v 14:43:37
2801Vít Kaňkovský15025-22366.docx (15 KB) / PDF (208 KB, 2 strany) 8. 5. 2019 v 22:15:15
2803Věra Adámková15027-22368.docx (20 KB) / PDF (238 KB, 2 strany) 9. 5. 2019 v 08:28:55
2804Kamal Farhan15028-22369.docx (18 KB) / PDF (266 KB, 2 strany) 9. 5. 2019 v 08:31:54
2805Věra Adámková15029-22370.docx (25 KB) / PDF (265 KB, 3 strany) 9. 5. 2019 v 08:35:19
2808Tomáš Vymazal15032-22373.docx (13 KB) / PDF (312 KB, 3 strany) 9. 5. 2019 v 08:52:30
2809Tomáš Vymazal15033-22374.docx (80 KB) / PDF (438 KB, 4 strany) 9. 5. 2019 v 08:53:03
2811Tomáš Vymazal15035-22376.docx (14 KB) / PDF (312 KB, 3 strany) 9. 5. 2019 v 09:32:42
2812Tomáš Vymazal15036-22377.docx (80 KB) / PDF (449 KB, 4 strany) 9. 5. 2019 v 09:33:06
2818Daniel Pawlas15042-22391.docx (25 KB) / PDF (321 KB, 4 strany) 9. 5. 2019 v 11:29:17


Deskriptory EUROVOCu: elektronické zdravotnictví, farmaceutický výrobek, seznam léčiv, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)