Sněmovní tisk 74/0
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t007400.pdf (Dokument PDF, 967 KB)t007400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0074a0.pdf (Dokument PDF, 330 KB)t0074a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0074b0.pdf (Dokument PDF, 153 KB)t0074b0.doc

Rozesláno poslancům

29. ledna 2018 v 15:31

Související sněmovní tisky

72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech

73 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
ISP (příhlásit)