Sněmovní tisk 74/1
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum. - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t007401.pdf (Dokument PDF, 348 KB)t007401.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0074a1.pdf (Dokument PDF, 258 KB)t0074a1.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0074b1.pdf (Dokument PDF, 124 KB)t0074b1.doc

Rozesláno poslancům

15. března 2018 v 14:48
ISP (příhlásit)