Sněmovní tisk 864/0
Novela z. o návykových látkách - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t086400.pdf (Dokument PDF, 515 KB)t086400.doc
t0864a0.pdf (Dokument PDF, 319 KB)t0864a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0864b0.pdf (Dokument PDF, 850 KB)t0864b0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0864c0.pdf (Dokument PDF, 123 KB)t0864c0.doc

Rozesláno poslancům

13. května 2020 v 8:20
ISP (příhlásit)