Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1323 tisků. (1. strana, celkem stran: 67)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 1/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona
 2/0 Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 3/0 Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům Poslanecký návrh zákona
 4/0 Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 5/0 Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1.čtvrtletí 1998Zpráva a jiné
 6/0 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1997 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1997Zpráva a jiné
 7/0 Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za rok 1997Zpráva a jiné
 8/0 Informace Exportí garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizikZpráva a jiné
 9/0 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997Zpráva a jiné
 10/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona
 11/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 12/0 Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1997 (ve srovnání s rokem 1996)Zpráva a jiné
 13/0 Základní teze rozvoje informačních systémů veřejné správy a teze zavádění účinné ochrany osobních údajůZpráva a jiné
 14/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15.října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28.května 1998Mezinárodní smlouva
 15/0 Senátní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry Senátní návrh zákona
 16/0 Senátní návrh zákona o svobodném přístupu k informacím a o změně dalších zákonů (zákon o svobodě informací) Senátní návrh zákona
 17/0 Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 18/0 Návrh poslanců Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) Poslanecký návrh zákona
 19/0 Návrh poslanců Václava Franka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 20/0 Návrh poslanců Miloslava Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)