Sněmovní tiskyPřikázáno VZP

Celkem nalezeno 29 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 13/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 172/2018 Sb.
 15/0 Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 93/2018 Sb.
 16/0 Zpráva o životním prostředí ČR 2016Zpráva a jinéVzato na vědomí
 45/0 Novela z. - vodní zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 113/2018 Sb.
 96/0 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 21/2019 Sb. m. s.
 172/0 Vl.n.z. v souvislosti s nařízením EP a Rady o rtuti - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 45/2019 Sb.
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 98/2019 Sb.
 178/0 Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2017Zpráva a jinéVzato na vědomí
 321/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 312/2019 Sb.
 355/0 Zpráva o životním prostředí ČR 2017Zpráva a jinéČtení
 408/0 Novela z. o lesích (lesní zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 314/2019 Sb.
 483/0 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 1/2020 Sb.
 508/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 514/0 Novela z. na ochranu zvířat proti týrání - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 501/2020 Sb.
 526/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 531/0 Novela z. - horní zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 88/2021 Sb.
 549/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 556/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 544/2020 Sb.
 676/0 Vl.n.z.o odpadech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 541/2020 Sb.
 677/0 Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 542/2020 Sb.

1 2ISP (příhlásit)