Předpis 98/2019 Sb.

Citace98/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka44 (9. 4. 2019)
Účinnostod 1. 5. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
173 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 98/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
Vztahuje se k
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
85/2012??Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 
64/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 
250/2014??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 
41/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
Vztahováno k
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 


ISP (příhlásit)