Sněmovní tisky
Ing. Zuzana Ožanová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 14 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 211/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 330/0 Novela z. o pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 162/2020 Sb.
 470/0 Novela z. o výkonu ústavní výchovy Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 657/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 165/2020 Sb.
 793/0 Novela z. - notářský řád Poslanecký návrh zákona Schváleno, 300/2021 Sb.
 837/0 Novela z. o řízení motorových vozidel - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 191/2021 Sb.
 924/0 N.z.o pal.péči, rozhodování na konci života a eutanázii Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 956/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 974/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)