Sněmovní tisky
Ing. Jan Bauer - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 23 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 13/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 172/2018 Sb.
 71/0 Novela z. - insolvenční zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 31/2019 Sb.
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 32/2019 Sb.
 120/0 Novela z. o důchodovém pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 191/2018 Sb.
 267/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona Schváleno, 228/2019 Sb.
 333/0 Novela z. o nemocenském pojištěníVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 374/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 365/2021 Sb.
 431/0 Novela z. o silniční dopravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 115/2020 Sb.
 689/0 Novela z. - zákoník práce - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 285/2020 Sb.
 787/0 Vl.n.z. o úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 136/2020 Sb.
 860/0 Vl.n.z. o snížení penále z pojist. na soc. zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 255/2020 Sb.
 875/0 Vl. n. z. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 300/2020 Sb.
 912/0 Novela z. o dráhách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 426/2021 Sb.
 1025/0 Novela z. o zaměstnanostiVládní návrh zákonaSchváleno, 248/2021 Sb.
 1104/0 Novela z. o některých úpravách v oblasti zaměstnanostiVládní návrh zákonaSchváleno, 586/2020 Sb.
 1123/0 Finanční závazky na dálnici D4Zpráva a jinéSchválena
 1130/0 Vl.n.z. o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1131/0 Vl.n.z. o dozoru nad trhem s výrobky - EU - RJVládní návrh zákona1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1142/0 N.z. o některých úpravách v oblasti poj.na sociální zabezp. - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 1181/0 Novela z. - zákoník práce - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava

1 2ISP (příhlásit)