Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1351 tisků. (1. strana, celkem stran: 68)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 1/0 Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016Zpráva a jiné
 2/0 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018Státní rozpočet
 3/0 Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020Zpráva a jiné
 4/0 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017Zpráva a jiné
 5/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 6/0 Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2016 do září 2017Zpráva a jiné
 7/0 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016Zpráva a jiné
 8/0 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020Zpráva a jiné
 9/0 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020Zpráva a jiné
 10/0 Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohamiZpráva a jiné
 11/0 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017Mezinárodní smlouva
 12/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyVládní návrh zákona
 13/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 14/0 Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018Zpráva a jiné
 15/0 Vládní návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokoluVládní návrh zákona
 16/0 Zpráva o životním prostředí České republiky 2016Zpráva a jiné
 17/0 Návrh poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 18/0 Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 19/0 Návrh poslanců Pavla Blažka, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 20/0 Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)