Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1137 tisků. (5. strana, celkem stran: 57)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 81/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákonyVládní návrh zákona
 82/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 83/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 84/0 Vládní návrh zákona o finančním zajištěníVládní návrh zákona
 85/0 Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištěníVládní návrh zákona
 86/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unieMezinárodní smlouva
 87/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Bruselu dne 15. března 2010Mezinárodní smlouva
 88/0 Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 89/0 Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1.1.2010 do 30.6.2010Zpráva a jiné
 90/0 Návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukši a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 91/0 Písemná interpelace poslance Ivana Ohlídala na předsedu vlády Petra Nečase ve věci privatizace české politikyPísemná interpelace
 92/0 Písemná interpelace poslance Ivana Ohlídala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše ve věci využití výsledků činnosti Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání současnou vládou České republikyPísemná interpelace
 93/0 Písemná interpelace poslance Ivana Ohlídala na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše ve věci podezření z nekalých praktik na soukromé vysoké škole nazvané Univerzita Jana Amose Komenského v PrazePísemná interpelace
 94/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)Mezinárodní smlouva
 95/0 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2010Zpráva a jiné
 96/0 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2010Zpráva a jiné
 97/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 98/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíryVládní návrh zákona
 99/0 Návrh poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 100/0 Návrh poslanců Jana Hamáčka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>ISP (příhlásit)