Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 1351 tisků. (64. strana, celkem stran: 68)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 1261/0 Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci vyvození důsledků ze závěru soudu (nezákonné výzvy novomanželům)Písemná interpelace
 1262/0 Písemná interpelace poslance Vojtěcha Munzara na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci kontrol a udělování sankcí realitním zprostředkovatelům podle zákona AMLPísemná interpelace
 1263/0 Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 1264/0 Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 1265/0 Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 1266/0 Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 1267/0 Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 1268/0 Písemná interpelace poslance Petra Bendla na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci finanční podpory firem holdingu AgrofertPísemná interpelace
 1269/0 Písemná interpelace poslance Petra Bendla na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci přesunu pravomocí hospodaření se státním majetkem mezi společnostmi Lesy ČR, s. p. a Vojenské lesy a statky, s. p.Písemná interpelace
 1270/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2020Zpráva a jiné
 1271/0 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2020 (ve srovnání s rokem 2019)Zpráva a jiné
 1272/0 Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020, Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021-2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021-2022Zpráva a jiné
 1273/0 Návrh poslance Mariana Jurečky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 1274/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021Mezinárodní smlouva
 1275/0 Návrh poslanců Věry Adámkové, Vlastimila Válka, Jiřího Běhounka, Kamala Farhana, Karly Maříkové, Davida Kasala, Bohuslava Svobody a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh zákona
 1276/0 Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2022Zpráva a jiné
 1277/0 Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci budoucnosti areálu bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesyPísemná interpelace
 1278/0 Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci manipulace s volebními hlasy u prezidentských voleb v obci Manětín a širším okolíPísemná interpelace
 1279/0 Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dodatečného odškodnění členů 1. Družstevní záložnyPísemná interpelace
 1280/0 Písemná interpelace poslance Lubomíra Volného na předsedu vlády Andreje Babiše ve věci dotazů občanů ke kauze Daneše ZátorskéhoPísemná interpelace

<< 60 61 62 63 64 65 66 67 68>>ISP (příhlásit)