"CH"

CHALOUPKA František, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8.

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35;

do výboru zásobovacího 22, 647; 48, 1310;

do výboru pro pozemkovou reformu 94, 2816;

vystoupil:

z výborů: zásobovacího a zemědělského 30, 881;

z výboru pro pozemkovou reformu 99, 2972;

návrhy tištěné:

úprava toku divoké Orlice tisk 330;

mluvil:

k programovému prohlášení ministerského předsedy 17, 446;

zpravodajem:

o zrušení rekvisic dobytka a uvolnění trhů 102, 3075.

 

CHARVÁT Methoděj, úředník nemocenské pokladny, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35; 57, 1678; 106, 3160;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výboru pro jednací řád 22, 646;

vystoupil:

z výboru pro změnu jednacího řádu 56, 1638;

z výboru zemědělského 72, 2257;

návrhy tištěné:

zařadění města Litovle do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých tisk 2492, zpráva tisk 2825;

dotazy tištěné na:

min. železnic o zastavení rychlíku na stanici Července u Litovle tisk 1420, odpověď tisk 1503;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Šumperku za vydání pro přestupek § 5. tr. z. a § 3. zák. z 15. listopadu 1868, č. 135 ř. z. 127, 3882.

 

CHLEBOUNOVÁ Anna, rolnice, Agr.

Vykonala slib 1, 8.

zvolena:

do výboru zemědělského 3, 35; 57, 1678;

vystoupila:

z výboru zemědělského 101, 3066;

dotazy tištěné na:

min. zemědělství o škodách způsobených polními hraboši a opatření k jich hubení tisk 1584, odpověď tisk 1765.

 

CHOLEK Josef, tajemník, Sl.

Vykonal slib 39, 1030;

zvolen:

do výborů: sociálně-politického a pro prozkoumání policejních archivů 41, 1101; 57, 1678; vyšetřovacího 57, 1678.

 

CHROUSTOVSKÝ Antonín, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 77, 2310;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35; 57, 1678;

vystoupil:

z výboru zemědělského 81, 2467;

návrhy tištěné:

zřízení šlechtitelské a pěstitelské stanice kultury brambor a ustanovení bramborářského konsulenta tisk 982, zpráva tisk 1438;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o postupu Zemské úřadovny pro krmiva při přidělování melasy, otrub a jiných krmiv tisk 749, odpověď tisk 1154;

min. zásobování o zbavení Svazu pěstitelů zemáků generálního komisionářství v okresích Českomoravské vysočiny tisk 859, odpověď tisk 1492;

min. obchodu o povolení přemrštěných cen za surovou krycí lepenku tisk 878, odpověď tisk 1199;

zpravodajem:

o návrhu na vypracování zákona na ochranu vinařství a ovocnářství 43, 1146;

o náhradě majitelům pronajaté půdy, kteří byli poškozeni válkou 61, 1907;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Německém Brodě za vydání i pro přestupek proti bezpečnosti cti k žalobě Rud. Zelenky 37, 1010; 46, 1236 (usneseno nevydati.);

krajský soud v Hoře Kutné za vydání pro výkup bramborů a přemršťování cen 58, 1682; 63, 1983 (usneseno vydati).Přihlásit/registrovat se do ISP