"E"

ECKSTEINOVÁ Božena, úřednice, Čsl. S. D.

Vykonala slib 1, 8;

zvolena:

do výboru petičního 3, 36;

do výboru kulturního 3, 36;

do výboru zdravotního 3, 36;

do výboru právního 8, 156;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru finančního 20, 568;

do výboru zahraničního 22, 646;

do výborů: kulturního a sociálně-politického 57, 1678;

do výboru právního 76, 2306;

do výboru zásobovacího 77, 2338;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

vystoupila:

z výboru právního 20, 568; 81, 2467;

z výboru zahraničního 34, 962;

z výboru mírového 10, 206;

mluvila:

k řádu volení do obcí 20, 542;

o sociální péči ženy pracující (při rozpravě o rozpočtu státním pro r. 1919) 61, 1889;

o práci dětí 65, 2019;

o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce 98, 2924;

 

ENGLIŠ Karel, dr., profesor techniky, D.

Vykonal slib 1, 8.

zvolen:

do výboru finančního 2, 18;

do výboru sociálně-politického 4, 42;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

do výboru sociálně-politického 49, 1344;

do výborů: sociálně-politického a finančního 57, 1678;

místopředsedou výboru finančního 65, 2011;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

vystoupil:

z výboru pojišťovacího 18, 506;

z výboru sociálně-politického 46, 1226;

z výboru pro pozemkovou reformu 55, 1593;

z výboru sociálně-politického 115, 3482;

z výboru rozpočtového 131, 3948;

návrhy tištěné:

prozatímní ochrana lesů tisk 3, zpráva tisk 201;

změna odst. 4. a 5. § 3. stanov "Zemědělské banky markrabství Moravského" tisk 94, zpráva tisk 595;

organisace statistické služby tisk 147, zpráva tisk 323;

změna § 4. zákona o podpoře nezaměstnaných čís. 228 bez tisku, viz tisk 164;

využití slunečního světla v letní době tisk 527;

zřízení úřednických komor tisk 1028;

zavedení mimořádné daně z příjmů tisk 1029;

zřízení státních stipendií pro nové vysoké školy v Brně tisk 1708, zpráva tisk 2390;

vydání zákona o žalovatelnosti a splatnosti pohledávek tuzemců vůči tuzemským podnikům cizozemských firem tisk 2438;

návrhy bez tisku:

změna § 4. osnovy zákona o podpoře nezaměstnaných 8, 162, 164;

resoluční návrh, aby vláda co nejdříve předložila osnovu zákona o reformě daně výdělkové 112, 3403, 3404;

dotazy tištěné na:

vládu o řádném rozpočtu tisk 446, odpověď tisk 663;

vládu o nařizovacím právu vlády tisk 657, odpověď tisk 885;

vládu o oběhu bankovek s falešnými kolky tisk 1257, odpověď tisk 1477;

mluvil:

o podpoře nezaměstnaných 8, 161;

k programovému prohlášení minist. předsedy 15, 364;

o závodních a revírních radách při hornictví a o hornických rozhodčích soudech 99, 2951;

zpravodajem:

k osnově zákona o náhradních platidlech 3, 33;

o organisaci statistické služby 22, 625;

o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných 28, 793, 823;

o celním území, o zavedení frankové měny k placení cla za dovoz zboží určitého druhu a o stanovení celních úlev pro některé druhy zboží 31, 896;

o změně § 2. stanov "Zemědělské banky markrabství Moravského" 38, 1025;

o úvěru 60 milionů lir v italské měně 69, 2142, 2144;

o statistice zahraničního obchodu 73, 2263;

o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 96, 2836; 97, 2880;

o změně některých ustanovení zákona o pensijním pojištění 115, 3474.Přihlásit/registrovat se do ISP