"I"

IVANKA Milan, dr., advokát, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru pro jednací řád 2, 26;

do výboru právního 3, 35;

do výboru zahraničního 79, 2401;

do výboru imunitního 81, 2467; 84, 2552;

do výboru právního 94, 2816;

vystoupil:

z výboru právního 35, 992;

z výborů: pro jednací řád a ústavního 41, 1101;

z výboru imunitního 94, 2816;

návrhy tištěné:

utvoření dočasného 18členného výboru pro slovenské věci tisk 106;

návrhy bez tisku:

pozměňovací návrh k § 24. ústavní listiny 126, 3762, 3829, 3859;

dotazy bez tisku na:

min. zahraničních věcí a národní obrany o poměrech na Slovensku 2, 22; ústní odpověď min. předsedy dra Kramáře 2, 24;

mluvil:

k § 24. ústavní listiny 126, 3829.Přihlásit/registrovat se do ISP