VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K UKAZATELI ČLENŮ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ.

Počet členů Národního shromáždění stanoven zákonem Národního výboru o prozatímní ústavě ze dne 13. listopadu 1918, č. 37 Sb. z. a n., na 256.

Rozšíření na 270 členů stanoveno zákonem ze dne 11. března 1919, č. 138 Sb. z. a n.; 35, 980-982 (tisk 568).

Návrh člena N. S. Bradáče na zvýšení počtu členů na 272 (tisk 1109) vyřízen zprávou ústavního výboru (tisk 1114), jež však nebyla schválena 56, 1623-1631; 57, 1655, 1656.

Osobní nedotknutelnost (imunita) členů Národního shromáždění revolučního stanovena zákonem Národního výboru ze dne 9. listopadu 1918, č. 35 Sb. z. a n.

Platy předsedy, místopředsedů a členů Národního shromáždění stanoveny:

1. Zákonem Národního výboru ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n. (Jednací řád N. S.), oddíl IV.;

2. zákonem ze dne 17. prosince 1919, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1920 (úprava platu předsedy Národního shromáždění) 100, 2998, 2999 (tisk 2011). [Platy členů voleného Nár. shromáždění (poslanecké sněmovny a senátu) stanoveny zákonem z 15. dubna 1920 č. 319 Sb, z. a n., 144, 4164-4166; 145, 4284 (tisk 2799).]

Upozornění. V ukazateli členů Nár. shromáždění vyskytují se též tituly: "návrhy bez tisku", "dotazy bez tisku" a "odpovědi bez tisku". To neznačí snad, že návrhy, dotazy a odpovědi pod nimi uvedené nebyly tištěny vůbec, nýbrž že vytištěny jsou pouze v těsnopiseckých zprávách pod příslušnými u nich uvedenými daty schůze a stránky a nikoliv jako zvláštní číslovaný tisk sněmovní.

 

Zkratky za jménem a zaměstnáním členů Národního shromáždění značí příslušenství ke klubu strany dle tehdejšího jejího názvu:

Čsl. S. D. = Klub československé Sociální Demokracie;

Č. S. = Klub Československé Strany Socialistické;

Agr. = Klub republikánské strany čes. venkova;

Sl. = Klub Slovenský;

L. = Klub strany lidové;

D. - Klub Národně-demokratický;

P. = Klub českoslov. strany pokrokové.

 

Tučná čísla značí schůzi, obyčejná čísla stránku těsnopisecké zprávy.

 

ČLENOVÉ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ,

o nichž v těsnopiseckých zprávách není zmínky.

Dr. Drtina František, D., vzdal se členství v Národním shromáždění po svém jmenování státním tajemníkem dne 19. listopadu 1918.

Šimek Emil, Č. S., vzdal se mandátu na počátku zasedání po svém jmenování konsulem v Záhřebu. Jeho nástupcem stal se Tučný Alois.

 

ZMĚNY VE STAVU ČLENŮ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ. 

Vzdal se

zvolen

sděleno ve schůzi

strana těsnopisecké zprávy

klub

dr. Fischer Richard

dr. Fajfrlík Karel

5

74, 75

D.*)

dr. Urbánek J.

Sladký Václav

5

75

Č. S.

Šimek Emil

Tučný Alois

 

není uvedeno v těsnopis. zprávách

Č. S.

Zoch Samuel

dr. Vanovič Jan

14

30

339

855

Sl.

Červinka Ervín

Šabata František

15

352

L.

dr. Okánik Ludovít

dr. Markovič Ivan

16

396

Sl.

dr. Daxner Samo

inž. Botto Jan

16

396

Sl.

 

Hybeš Josef, zvolen dle § 1. zat. ústavy z 13. XII. 1918, č. 17 Sb. z. a n.

18

476

Čsl. S. D.

dr. Bazovský Ludovít

dr. Brežný Jan

18

30

476

855

Sl.

Bařina František

Bezděk Bedřich

35

966

L.

Mašek Josef

Kaderka Alois

35

966

L.

Zbořil Václav

Mlčoch František

35

966

L.

Rosenkranz Bohuslav

Sládek Antonín

38

1020

D.

 

Benda Ferdinand

Zvoleni podle zákona z 11. března 1919 č. 138 Sb. z. a n.

39

1030

Sl.

 

Branecký Josef

39

1030

Sl.

 

Duchaj Jan

39

1030

Sl.

 

Hviezdoslav Pavel Országh

39

1030

Sl.

 

Hvizdák Andrej

39

1030

Sl.

 

Cholek Josef

39

1030

Sl.

 

Janček Jan

39

1030

Sl.

 

dr. Jehlička František

39

1030

Sl.

 

Kliešek Jan

39

1030

Sl.

 

Kubál Andrej

39

1030

Sl.

 

Parák Emerich

39

1030

Sl.

 

Pocisk Jan

39

1030

Sl.

 

Sivák Josef

39

1030

Sl.

 

Sopko Juraj

39

1030

Sl.

Vaněk Karel

Filipinský Jan

47

1280

Čsl. S. D.

dr. Fajfrlík Karel

Špaček Jaromír

47

1280

D.

Vochoč Otakar

Maxa Prokop

47

1280

P.

Janda Arnold

Hatlák Vladimír

48

1284

D.

dr. Bulín Hynek

Král Bartoloměj

51

1408

D.

dr. Veverka Ferdinand

Kvidera Jan

57

1651, 1652

Č. S.

Hudec Josef (odvolán)

Ulrich Josef

57

1651, 1652

Čsl. S.

Modráček František (odvolán)

Zavadil Vojtěch

57

1651, 1652

Čsl. S. D.

Kalina Antonín

Petrovický František

57

1651, 1652

D.

dr. Rumann Jan

Hrušovský Igor

62

1922

Sl.

dr. Dušek Cyril

Moudrý Karel

70

2164

P.

dr. Preiss Jaroslav

Veselý Jan

72

2230, 2231

D.

dr. Šámal Přemysl

Čipera Vojtěch

72

2230, 2231

D.

inž. Pospíšil Bedřich (zemřel)

Myslivec Václav

73

2262

L.

Dvořák Jan

Mašata František

77

2310

Agr.

Chroustovský Antonín

Hyrš Josef

77

2310

Agr.

Mečíř Karel

Dubický Jan

77

2310

Agr.

Sopko Juraj

dr. Beneš Eduard**)

77

2310

Sl.

Hrouda Jan

Drobný Vladimír

78

2340

Č. S.

Hlinka Andrej (odvolán)

 

82

2489

Sl.

dr. Jehlička František (odvolán)

dr. Buday Josef

82

91

2489

2716

Sl.

dr. Bella Method

Mitrovčák Jan

83

2492

Sl.

Horvát Adolf

Oktavec Josef

88

2626

Sl.

Netolický Josef

Srnec Josef

90

2693

Č. S.

Stoupal Viktor

Vahala Antonín

91

2716

Agr.

Maxa Prokop

Fišer Bohumil

92

2746

P.

Malkus Jan

Kypr Ondřej

93

2776

Agr.

inž. Klindera Ferdinand

Tomášek Josef

93

2776

Agr.

Machar J. S.

Zeman Antonín

93

2783

D.

dr. Masaryková Alice

Káňová Irena

95

2818

Čsl. S. D.

dr. Kordač František

dr. Nosek František

103

3105

L.

Makovický Vladimír

dr. Kovalík Jan

104

3110

Sl.

Votruba František

Onderčo Štefan

104

3110

Sl.

dr. Žuffa Milan

Tománek Florian

104

3110

Sl.

dr. Malínský František

Purkyňová Eliška

109

3182

D.

dr. Schieszl Josef

Koloušek Jan

109

3182

D.

Mattuš Jaroslav (zemřel)

inž. Novák Ladislav

109

3182

D.

Hucl Josef

Wachtfeidl Ondřej

125

3664

Agr.

inž. Burjan Jan

Petrovič Jan

130

3924

Sl.

Kvidera Jan (odvolán)

Plicka Jaroslav

134

3985

Č. S.

*) Zkratky pro jednotlivé kluby jsou voleny dle tehdejšího názvu stran:

Čsl. S. D. = Klub Československé sociální demokracie;

Č. S. = Klub Československé strany socialistické;

Agr. = Klub republikánské strany čes. venkova;

Sl. = Klub Slovenský;

L. = Klub strany lidové;

D. = Klub Národně demokratický;

P. = Klub československé strany pokrokové.

**) Tím ruší se sdělení, učiněné v 71. schůzi, str. 2186, o vzdání se dr. Masarykové Alice a zvolení dra Beneše na její místo.Přihlásit/registrovat se do ISP