"O"

OKÁNIK Ludovít, dr., děkan, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 16, 396;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35;

do výboru pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

předsedou výboru zemědělského 9, 197;

vystoupil:

z výborů: kolonisačního a zemědělského 35, 992;

mluvil:

k pilnému dotazu F. Jiráska o zásobování, bytové nouzi a drahotě 4, 69.

 

OKLEŠTĚK František, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru imunitního 3, 35; 74, 2289;

vystoupil:

z výboru imunitního 58, 1717;

dotazy na:

min. zásobování o rekvisicích dobytka tisk 459, odpověď tisk 699;

min. národní obrany o přenechání jedněch velikých kasáren na byty pro železniční úředníky a zřízence v Olomouci tisk 1046, odpověď tisk 1291;

min. pošt o přímém telefonickém spojení Olomouce s Prahou tisk 1625, odpověď tisk 1768;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Chroustovského 46, 1236.

 

OKTAVEC Josef, uměl. rytec, Sl.

Vykonal slib 88, 2626;

zvolen:

do výboru technického 113, 3457;

návrhy tištěné:

rozšíření zákona ze dne 20. února 1919, č. 111 Sb. z. a n., kterým se doplňuje § 303. tr. z. r., na Slovensko tisk 2466.

 

ONDERČO Štefan, farář, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 104, 3110;

vykonal slib 110, 3239.

 

ORSZÁGH-HVIEZDOSLAV Pavel viz Hviezdoslav.Přihlásit/registrovat se do ISP