1. PŘEDSEDNICTVO.

PŘEDSEDA NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ:

Tomášek František, zvolen 1, 6.

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ:

dr. Bella Methoděj, zvolen 1, 9;

dr. Hajn Antonín, zvolen 1, 9;

Konečný Alois, zvolen 1, 9;

Udržal František, zvolen 1, 9;

Kadlčák Josef, zvolen 119, 3576.

ZMĚNY:

Za dra Bellu Methoděje, jenž se vzdal funkce místopředsedy 62, 1949, zvolen místopředsedou:

Dula Matúš 63, 1988.

Rozmnožení počtu místopředsedů na pět, 109, 3233 (tisk 2219); zákon z 22. ledna 1920, čís. 68 Sb. z. a n. Pátým místopředsedou zvolen:

Kadlčák Josef 119, 3576, 3577.

 

2. ZAPISOVATELÉ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ:

Bradáč Bohumír, zvolen 1, 9.

dr. Herben Jan, zvolen 1, 9.

dr. Němec Bohumil, zvolen 1, 9.

Pik Ludvík, zvolen 1, 9.

Porubský Dušan, [Nebyl členem Národního shromáždění.] zvolen 1, 9.

dr. Stojan Antonín, zvolen 1, 9.

Vacula Simeon, zvolen 1, 9.

dr. Veverka Ferdinand, zvolen 1, 9.

ZMĚNY:

za Porubského Dušana [Nebyl členem Národního shromáždění.] zvolen dr. Slávik Juraj 3, 33;

za dra Veverku Ferdinanda zvolen Špatný Emil 57, 1677;

za Pika Ludvíka zvolen Marek Jaroslav 71, 2226.

 

3. POŘADATELÉ NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ:

dr. Černý Josef, zvolen 2, 17;

dr. Černý Vratislav, zvolen 2, 17;

dr. Halla Jan, zvolen 2, 17;

Jaroš Rudolf, zvolen 2, 17;

ZMĚNA:

za dra Hallu Jana zvolen Hrušovský Igor 63, 1986.Přihlásit/registrovat se do ISP