MASARYK TOMÁŠ G.,

president Československé republiky.

Zvolen presidentem Československé republiky 1, 6; [Tučná čísla značí schůzi, obyčejná stránku těsnopisecké zprávy.]

vykonal slib jako president republiky 13, 335;

pozval členy Národního shromáždění k vyslechnutí prvého poselství 13, 335;

prvé poselství předneseno dne 22. prosince 1918 na hradě členům Národního shromáždění; vytištěno jednak jako tisk bez čísla, jednak v těsnopisecké zprávě 40, (27. března 1919) 1051-1057;

odpověď Národního shromáždění na prvé poselství 40, 1057-1068 (tisk 701);

druhé poselství (tisk 1741) předneseno v 85. slavnostní schůzi ve Smetanově síni Obecního domu města Prahy (28. října 1919) 2554-2560;

poděkování za druhé poselství předneslo k návrhu ústavního výboru na základě usnesení 88. schůze (str. 2626) předsednictvo Národního shromáždění se zástupci klubů;

sdělení demise ministra železnic Jiřího Stříbrného předsedovi Národního shromáždění 70, 2164;

připomínky k nepotvrzeným zákonům:

k zákonu o závodních a revírních radách při hornictví 104, 3111 (tisk 1980 a k čís. 1980); zároveň vrácen zákon, jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy 3110;

k zákonu o poměru pražských universit 111, 3311, 3312 (tisk 2112);

k zákonu o státním občanství 121, 3613, 3614 (tisk 2284);

k zákonu o přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili 121, 3614, 3615 (tisk 2281);

k zákonu o zcizení státního nemovitého majetku 134, 3986 (tisk 2494);

k zákonu o státních tajemnících, usnesenému ve 141. schůzi dne 9. dubna 1920 (tisk 301), sdělena byla připomínka přípisem presidia ministerské rady z 28. dubna 1920, č. 12.754/20 m. r. předsednictvu Národního shromáždění po ukončení zasedání téhož;

odpověď na proslov předsedy Národního shromáždění Frant. Tomáška k sedmdesátým narozeninám dne 7. března 1920 v audienční síni hradu pražského; (viz přílohu B k těsnopisecké zprávě o 128. schůzi str. IV-VII).

 

Lidové vydání spisů T. G. Masaryka. Návrh dra Frant. Veselého (tisk 71), zpráva výboru kulturního (tisk 536); resoluce výboru schválena 36, 1002, 1003.

Předložení spisu "Masaryk Osvoboditel" Národnímu shromáždění ministerstvem školství před odevzdáním do tisku. Návrh dra Karla Novotného (tisk 620). Nevyřízen.

Zřízení Masarykovy akademie práce. Návrh Otakara Vochoče (tisk 427), zpráva výborů: kulturního a technického (tisk 2264); schválen zákon a resoluce výboru 112, 3405 až 3411. Zákon z 29. ledna 1920, č. 86 Sb. z. a n.

 

Zákony.

upravující postavení, práva a povinnosti presidenta republiky.

Zákon z 13. listopadu 1918, č. 37 Sb. z. a n. (prozatímní ústava), vydaný Národním výborem.

Zákony, usnesené Národním shromážděním:

Zákon ze dne 23. května 1919, č. 271 Sb. z. a n. (změna prozatímní ústavy) 54, 1556-1564 (tisk 976).

Zákon z 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n. (ústavní listina) 126, 3853-3863 (tisk 2421).

Zákon z 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n. (plat presidenta republiky) 12, 322, 323 (tisk 273).

Zákon z 5. prosince 1919, č. 654 Sb. z. a n. (zřízení kanceláře presidenta republiky) 95, 2823-2826 (tisk 1940).

Zákon z 9. března 1920, č. 161 Sb. z. a n. (volba presidenta republiky) 127, 3887 (tisk 2425).

Zákon z 15. dubna 1920, č. 318 Sb. z. a n. (čestný dar presidentu republiky) 145, 4266 (tisk 2817).

Zákon z 15. dubna 1920, č. 320 Sb. z. a n. (vedlejší úřední sídla presidenta republiky) 145, 4266, 4267 (tisk 2818).Přihlásit/registrovat se do ISP