"A"

Abstinence viz Alkoholism.

 

Adresy. Zaslání adresy Arnoštu Denisovi. Č. t. 15. Návrh R. Jaroše. 1 (14. listopadu 1918) 13, 2 (15. listopadu 1918) 19; zpráva (osvět. výb.) č. t. 110. 7 (3. prosince 1918) 148.

 

Advokáti. Prozatímní úprava advokacie. Č. t. 2096. Vládní návrh. 103 (7. ledna 1920) 3104; zpráva (práv. výb.). č. t. 2299. 114 (3. února 1920) 3466.

Úprava činnosti advokátních komor na Slovensku. Č. t. 2172. Vládní návrh. 108 (20. ledna 1920) 3168; zpráva (práv. výb.) č. t. 2534. 129 (16. března 1920) 3918.

Vymáhání advokátních platů. Č. t. 415. Vládní návrh. 23 (29. ledna 1919) 651; zpráva (práv. výb.) č. t. 1096. 56 (28. května 1919) 1614.

Změna pravidel služební přísahy advokátů. Č. t. 452. Vládní návrh. 26 (6. února 1919) 744, 77 (30. září 1919) 2311; zpráva (práv. výb.) č. t. 1679. 93 (2. prosince 1919) 2778.

 

Agitace. Nedovolená agitace ruských zajatců. Dotaz dra F. Krejčího č. 1788. Odpověď č. 2518. 127 (9. března 1920) 3881.

 

Agrární operace viz Technici.

 

Agrárníci viz Zemědělci.

 

Agrární reforma viz Pozemk. reforma.

 

Akademický dům. Fond k vybudování a udržování "Ak. Domu". Č. t. 1515. Návrh dra. Srdínka. 72 (16. září 1919) 2231; zpráva (kult. výb.) č. t. 1654. 82 (9. října 1919) 2484.

 

Akademie. Zřízení Masarykovy "Akademie Práce". Č. t. 427. Návrh O. Vochoče. 26 (6. února 1919) 743; zpráva (kult. a techn. výb.) č. t. 2264. 112 (29. ledna 1920) 3405.

Zřízení akademie pro výchovu úředníků pro službu zahraniční. Č. t. 66. Návrh dra Horáčka. 7 (3. prosince 1918) 146; zpráva (zahranič. výb.) č. t. 572. 37 (18. března 1919) 1014.

Akademie obchodní viz Školy.

 

Akciové společnosti. Úprava právních poměrů akciových společností. Č. t. 133. Návrh inž. Nekvasila. 8 (10. prosince 1918) 155; zpráva (práv. výb.) č. t. 1124. 97 (11. prosince 1919) 2887.

 

Aktivní přídavky (viz též Úředníci, Zaměstnanci). Úprava aktivních přídavků pro odborové přednosty a přednosty oddělení ústředních úřadů státní správy. (Návrh usnesen stát. zřízen. výb. podle §§ 14. a 17. jedn. ř.); zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2807. 144 (14. dubna 1920) 4220.

Úprava hmotných poměrů, aktivní přídavky a příbytečné státních zaměstnanců Velké Prahy. Č. t. 148. Návrh dra. Matouška a č. t. 178. Návrh J. Hrizbyla; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

 

Aktuárští úředníci. Zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní. Č. t. 702. Vládní návrh. 41 (1. dubna 1919) 1071; zpráva (ústav. výb.) č. t. 914. 50 (15. května 1919) 1382.

 

Alkoholismus. Věnování přiměřené částky v rozpočtu na zamezení alkoholismu. Č. t. 1380. Návrh L. Landové-Štychové. 66 (22. července 1920) 2033.

Vřadění učení o alkoholismu do učebné osnovy škol obecných, měšťanských a středních. Č. t. 487. Návrh L. Landové-Štychové. 29 (13. února 1919) 828; zpráva (školsk. výb.) č. t. 524. 36 (13. března 1919) 1003.

Petice za opatření proti alkoholismu ve Slezské Ostravě. Pet. č. 2248 a 2492; zpráva (živnost., soc. pol. a rozpočt. výb.) č. t. 2655. 134 (24. března 1920) 3991.

Petice za opatření proti alkoholismu v župě Liptovské. Pet. č. 2211 a 2679; zpráva (živnost., soc. pol., rozpočt. a zásob. výb.) č. t. 2656. 134 (24. března 1920) 3992.

 

Americká armáda. Výplata podpor rodinám, jejichž živitelé vstoupili do americké armády. Dotaz V. Stoupala č. 1270. Odpověď č. 1488. 70 (10. září 1919) 2166.

 

Americká mouka. Příděl americké mouky za sníženou cenu 3 K. Dotaz V. Rebše č. 909. Odpověď 1775. 89 (7. list. 1919) 2636.

 

Americká podpora. Další vyplácení americké podpory. Dotaz dra Stojana č. 1265. Odpověď č. 1474. 70 (10. září 1919) 2165.

 

Americké zásilky. Dotaz Dra. Stojana č. 2401. Odpověď č. 2578. 130 (18. března 1920) 3925.

 

Amnestie. Amnestie disciplinárních trestů úřednictva a zřízenectva. Č. t. 91. Návrh dra Matouška. 8 (10. prosince 1918) 155.

Zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém. Č. t. 1054. Vládní návrh. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1162. 59 (25. června 1919) 1755.

 

Aprovisace. Zastoupení malorolníků a domkářů v aprovisačních radách. Č. t. 340. Návrh J. Šamalíka. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (zásob. výb.) č. t. 821. 46 (16. dubna 1919) 1234.

Zrušení "Moravské Aprovisační Platebny" v Brně. Č. t. 827. Návrh J. Kopečka. 45 (15. dubna 1919) 1209; zpráva (zásob. výb.) č. t. 1267. 64 (15. července 1919) 2006.

 

Archivy. Prozkoumání pražského policejního archivu i všech veřejných archivů. Č. t. 191. Návrh dra Matouška a č. t. 40. Návrh E. Špatného. 9 (2. prosince 1918) 177; zpráva (výb. ku prozkoumání zabav. polic. archivu) č. t. 2331; 131 (19. března 1920) 3942.

 

Armáda sibiřská viz Legionáři.

 

Armáda Spásy. Užívání úředních orgánů a státního úředního aparátu k agitaci pro Armádu Spásy. Dotaz Václ. Freimana č. 2322. Odpověď č. 2637. 134 (24. března 1920) 3986.

 

Arnošta z Pardubic kolej viz "Česká liga akademická".

 

Asistenti. Úprava poměrů asistentů na vysokých školách. Č. t. 203. Návrh Dra. Lukavského. 10 (17. prosince 1918) 202; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 725. 43 (8. dubna 1919) 1133.

 

Atentáty. Atentát na min. předsedu dra Kramáře - projev předsedy N. S. 14 (9. ledna 1919) 338.

Atentát na francouzského předsedu ministerstva Clémenceaua. Projev předsedy N. S. 31 (20. února 1919) 884.

 

Auskultanti. Změna pravidel o služební přísaze auskultantů. Č. t. 452. Vládní návrh. 26 (6. února 1919) 744; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1679. 93 (2. prosince 1919) 2778.

 

Autobusy (Automobily). Zřízení autobusového spojení v okrese třebíčském. Č. t. 526. Vládní návrh. 32 (25. února 1919) 908; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2280. 113 (30. ledna 1920) 3427.

Zřízení autobusové linie v okresu hořickém. Č. t. 60. Návrh B. Pospíšila. 37 (18. března 1919) 1010; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2280. 113 (30. ledna 1920) 3427.

Zřízení automobilového poštovního a dopravního spojení ve Slezku. Č. t. 604. Návrh J. Rýpara. 37 (18. března 1919) 1010; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2280. 113 (30. ledna 1920) 3427.

Zřízení automobilové trati v okrese rokycanském a zbirožském. Č. t. 674. Návrh Jos. Babánka. 39 (26. března 1919) 1032; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2280. 113 (30. ledna 1920) 3427.

Zavedení automobilového spojení Slaný, Nové Strašecí, Rakovník, Kladno, Velvary, Mělník. Č. t. 758. Návrh J. Malypetra. 43 (8. dubna 1919) 1130; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2280. 113 (30. ledna 1920) 3427.

Zřízení autobusového spojení v okrese milevském, sedlčanském a příbramském. Č. t. 1001. Návrh inž. B. Pospíšila. 51 (20. května 1919) 1409; zpráva (doprav. výb.) č. t. 2280. 113 (30. ledna 1920) 3427.

Zavedení autobusového spojení Černý Kostelec-Český Brod, Říčany-Černý Kostelec-Kouřim. Č. t. 474. Návrh E. Špatného. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

Zřízení autobusového poštovního spojení Praha-Jesenice-Kamenice u Jílového. Č. t. 475. Návrh E. Špatného. 28 (11. února 1919) 793, zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

Zavedení autobusového poštovního spojení z Brna do Blanska a z Rájce do Prostějova. Č. t. 488. Návrh V. Ševčíka. 29 (13. února 1919) 828; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

Zřízení poštovního autobusového spojení Přerov-Holešov-Fryšták-Zlín, Malenovice-Luhačovice a Vsetín-Luhačovice. Č. t. 512. Návrh O. Hrejsy. 31 (20. února 1919) 885; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

Zavedení automobilového spojení mezi Holešovem a Zlínem. Č. t. 712. Návrh F. Valouška. 41 (1. dubna 1919) 1071; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

Zavedení automobilového spojení mezi Přerovem a Bystřicí p. H. Č. t. 713. Návrh F. Valouška. 41 (1. dubna 1919) 1071; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

Zřízení automobilového spojení ve Slezsku (Frýdek-Polská Ostrava atd.) a na Moravě (Místek-Příbor-Nový Jičín). Č. t. 800. Návrh J. Rýpara.

Autobusové spojení v okrese milevském, sedlčanském a příbramském. Č. t. 1001. Návrh inž. B. Pospíšila. 51 (20. května 1919) 1409; zpráva poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

Zřízení autobusového spojení z Čáslavě do Zbraslavic, Ledče, Záboře, Přelouče a Pardubic. Č. t. 2398. Návrh G. Navrátila. 120 (17. února 1920) 3587.

 

Autonomie viz Samospráva.

 

Aviatika. Zřízení ústředního úřadu leteckého. Č. t. 575. Návrh dra Uhlíře. 35 (11. března 1919) 968, 40 (27. března 1919) 1038.Přihlásit/registrovat se do ISP