"E"

Elektrická energie. Využití vodních sil k získání elektrické energie. Č. t. 419. Návrh ing. Bečky. 24 (30. ledna 1919) 686.

 

Elektrisace. Státní podpora při zahájení soustavné elektrisace. Č. t. 1217. Vládní návrh. 58 (24. června 1919) 1680; zpráva (technic. výb.) č. t. 1343. 66 (22. července 1919) 2041.

 

Elektrotechnika. Zřízení elektrotechnické školy mistrovské v Brně. Č. t. 676. Návrh dra. Budínského. 39 (26. března 1919) 1032; zpráva (kulturního výb.) č. t. 2336. 117 (10. února 1920) 3511.

 

Enklavy. Zrušení moravských enklav ve Slezsku. Č. t. 1058. Návrh Jos. Lukeše. 55 (27. května 1919) 1592.

 

Epidemie. Opatření proti zavlečení epidemií do naší republiky. Dotaz dra. Mareše č. 2252. Odpověď č. 2434. 121 (19. února 1920) 3612.

Potírání epidemie neštovic na Těšínsku. Dotaz dra. Witta č. 2228. Odpověď č. 2395. 120 (17. února 1920) 3586.

 

Exekuce. Exekuce platů a výslužného zaměstnanců a jich pozůstalých. Č. t. 2678. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (právního výb.) č. t. 2814. 145 (15. dubna 1920) 4264.

 

Exekutoři. Definitiva, jmenování podúředníky. Č. t. 347. Návrh Fr. Buřívala. 17 (16. ledna 1919) 436; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 815. 48 (13. května 1919) 1297.

 

Expedienti. Zvýšení platů poštovních expedientů. Č. t. 349. Návrh J. Hrizbyla. 17 (16. ledna 1919) 436.

 

Erár bývalý. Nařízení příročí a přerušení sporů pro pohledávky ze smluv s bývalým erárem. Č. t. 506. Vládní návrh. 30 (18. února 1919) 855; zpráva (právního výb.) č. t. 1367. 67 (23. července 1919) 2105.

Staré smlouvy o dodávkách sjednaných dřívějším erárem. Č. t. 123. Návrh dra. Preisse. 8 (10. prosince 1918) 155.

Vyplácení kaucí družstvům a společenstvům živnostenským, složených při ofertách na práci býv. rakous. eráru. Č. t. 1187. Návrh Vl. Hatláka. 58 (24. června 1919) 1681; zpráva (živnost. a finanč. výb.) č. t. 2388. 119 (13. února 1920) 3577.

Zrušení nájemních a pachtovních smluv s býv. rakous. erárem. Č. t. 210. Návrh Fr. Biňovce. 10 (17. prosince 1918) 202.

 

Evangelická bohosl. fakulta. Zřízení evangelické bohoslovecké fakulty pro evangelíky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Č. t. 89.

Návrh dra. Herbena. 8 (10. pros. 1918) 154; zpráva (školsk. výb.) č. t. 662. 43 (8. dubna 1919) 1135.

 

Evidenční poplatek. Kreditování evidenčního poplatku z přiznání knihovních pohledávek vadií a kaucí starého Rakouska. Č. t. 1221. Návrh Vl. Hatláka. 61 (27. června 1919) 1836.Přihlásit/registrovat se do ISP