"F"

Feldkirch (Vorarlberg). Dotaz Fr. Modráčka o salonním voze. Dotaz č. 667. Odpověď č. 886. 48 (13. května 1919) 1285.

 

Fideikomis. Zrušení fideikomisů. Č. t. 456. Návrh B. Bradáče. 28 (11. února 1919) 792.

 

Finanční kontrolní komise. Volba 66 (22. července 1919) 2070. Ustavila se 71 (11. září 1919) 2186.

 

Finanční ministerstvo. Záležitost nálezu 40.000 K v úředn. místnostech. Dotaz A. Nováka č. 2129. Odpověď č. 2514. 127 (9. března 1920) 3881.

 

Finanční správa. Oddělení správy finanční od politické. Č. t. 357. Vládní návrh. 17 (16. ledna 1919) 436; zpráva (finanč. výb.) č. t. 508. 38 (20. března 1919) 1026.

 

Finanční stráž. Neutěšené poměry fin. stráže na Slovensku. Dotaz J. Kouši č. 1254. Odpověď č. 1513. 72 (16. září 1919) 2231.

Reorganisace fin. stráže. Č. t. 1870. Vládní návrh. 92 (25. list. 1919) 2745; zpráva (státně-zříz. výb.) č. t. 1975. 98 (12. pros. 1919) 2928.

Zařadění úředníků fin. stráže do 4 nejnižších hodnostních tříd státních úředníků. Č. t. 622. Návrh F. Hrdličky. 37 (18. března 1919) 1010.

 

Finanční úředníci. Kancelářští: úprava služebného postupu. Č. t. 1249. Návrh dra. Rambouska. 62 (10. července 1919) 1924; zpráva (stát. zř. v.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

 

Finanční výbor. Volba 2 (15. listop. 1918) 17. Ustavil se 3 (19. listop. 1918) 31.

Doplňovací volba 17 (16. ledna 1919) 473. 20 (23. ledna 1919) 568. 22 (28. ledna 1919) 647. Ustavil se 34 (27. února 1919) 935.

Doplňovací volba 34 (27. února 1919) 962. 53 (22. května 1919) 1533.

Sloučen s výb. národohospodářským ve výbor finanční o 16 členech. 56 (28. května 1919) 1613.

Volba 57 (11. června 1919) 1678.

Ustavil se 62 (10. července 1919) 1924.

Doplňovací volba 63 (11. července 1919) 1986.

Ustavil se 65 (17. července 1919) 2011.

Doplňovací volba 72 (16. září 1919) 2257. 82 (9. října 1919) 2488. 84 (17. října 1919) 2552. 93 (2. pros. 1919) 2778. 94 (4. pros. 1919) 2816.

Zrušen a jeho agendu přejímá výb. rozpočtový. 106 (16. ledna 1920) 3155.

 

Finanční zákon. Vládní návrh fin. zákona pro rok 1919 č. t. 941 (netištěn) 49 (14. května 1919) 1312. Vyšel ve zprávě (rozpočt. výb.) č. t. 1218 (str. 10) 58 (24. června 1919) 1682. Projednán a schválen 61 (27. června 1919) 1899.

Vládní návrh na dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1919 a přiměřené změny fin. zákona z 27. června 1919 č. 433 Sb. z. a n. Č. t. 1918. 94 (4. pros. 1919) 2787; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2020. 101 (18. pros. 1919) 3006.

Vládní návrh fin. zákona pro rok 1920. Č. t. 2026. 99 (16. pros. 1919) 2939; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2200. 109 (22. ledna 1920) 3182.

 

Fondy. Bytový státní fond. Č. t. 294. Vládní návrh 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 490. 31 (20. února 1919) 904.

Denisův fond: vládní návrh na jeho zřízení. Č. t. 2419. 121 (19. února 1920) 3612; zpráva (kult. výb.) č. t. 2743. 139 (7. dubna 1920) 4060.

Kontribučenské fondy: úprava kontr. fondů na Moravě. Č. t. 1866. Návrh J. Šamalíka. 92 (25. list. 1919) 2745.

Pensijní fondy, zřízené za vedení býv. rakouské správy státní. Č. t. 121. Návrh dra Mattuše. 8 (10. prosince 1918) 154.

Fond pro novostavby státních úředních budov. Č. t. 2174. Vládní návrh. 108 (20. ledna 1920) 3169; zpráva (techn. a rozpočt. výb.) č. t. 2303. 114 (3. února 1920) 3463.

Fond nouzový (10 mil. korun) na úhradu povodňových škod a na práce k jich zamezení. Č. t. 1416. Návrh V. Stoupala. 69 (24. července 1919) 2142. Č. t. 1340. Návrh Jana Pelikána. 65 (17. července 1919) 2011. Č. t. 1303. Návrh Jana Šrámka. 64 (15. července 1919) 1993. Zpráva (fin. výb.) č. t. 1446. 69 (24. července 1919) 2149.

Fond pro vzdělání učitelských sil pro vysoké školy. Č. t. 12. Návrh dra. Srdínka. 2 (15. list. 1918) 20. Zpráva (školského výb.) č. t. 159. 9 (12. pros. 1918) 191, 192.

Fond při ministerstvu sociální péče k udílení výpomoci státním občanům R. Č. z ciziny se vracejícím. Č. t. 694. Návrh A. Hampla. 39 (26. března 1919) 1032.

Fondy při okr. polit. správách, vzniklé z peněz, složených za zabavené resp. propadlé obilí. Dotaz Jos. Tomáška č. 1984. Odpověď č. 2278. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Ústřední zaopatřovací fondy ke zvýšení požitků, jež hornickým pensistům vyplácejí bratrské pokladny. Návrh K. Brožíka na jejich zřízení. Č. t. 1071. 55 (27. května 1919) 1592; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 1717. 86 (29. října 1919) 2571.

Úvěrní zemské fondy; živnostenský a zemědělský; jejich vybudování. Č. t. 2183. Návrh dra Fáčka. 110 (23. ledna 1920) 3239.

 

Franková měna. Zákon o celním území a zavedení frankové měny k placení cla za dovoz zboží. Č. t. 442. Vládní návrh. 26 (6. února 1919) 744; zpráva (fin. v.) č. t. 495. 31 (20. února 1919) 896.

 

Frenštát pod R. Postátnění obchodní školy. Č. t. 2405. Návrh Al. Tučného. 120 (17. února 1920) 3587.

 

Frýdek. Zařadění obcí v okresu frýdeckém do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Zastoupení v demobilisačním textilním výboru. Dotaz A. Čuříka č. 652. Odpověď č. 989. 51 (20. května 1919) 1408.

Zřízení dřevařské školy. Č. t. 1373. Návrh J. Rýpara. 66 (22. července 1919) 2033.

 

Fryšava na Mor. Týrání dětí učitelkami Bukovskou a Dvořákovou. Dotaz J. Šamalíka č. 2069. Odpověď č. 2573. 130 (18. června 1920) 3924.

 

Fryštát. Zařadění obcí v okresu fryštátském do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. v.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Fysikálně-technický ústav. Zřízení státního fys. techn. ústavu a ústavu pro míry a váhy. Č. 492. Návrh dra B. Němce. 30 (18. února 1919) 854.Přihlásit/registrovat se do ISP