"G"

Gajáry. Teror sokolské stráže. Dotaz dra Jehličky č. 1326. Odpověď č. 1480. 70 (10. září 1919) 2165.

 

Galerie. Organisace galerií. Č. t. 107. Návrh dra B. Němce. 7 (3. prosince 1918) 145.

 

Garancie. Garanční poměr čsl. státu k místním drahám. Č. t. 1055. Návrh vládní. 55 (27. května 1919) 1592; zpráva (doprav. výb.) č. t. 1259. 64 (15. července 1919) 1993.

 

Gážisté (viz též důstojníci a vojsko). Přejímání bývalých rak. uhers. gážistů a zaopatření gážistů provinilých proti čsl. národu. Č. t. 2151. Návrh vládní. 106 (16. ledna 1920) 3155; zpráva (branného a rozpočt. výb.) č. t. 2281. 132 (19. března 1920) 3965.

President republiky nepotvrdil zákona o gážistech. 121 (19. února 1920) 3614.

 

Gbely. Naftové doly ve Gbelech na Slovensku. Dotaz dra Lukavského č. 1885. Odpověď č. 2285. 113 (30. ledna 1920) 3422.

 

Gobelinová škola viz Školy odborné.

 

Grafika. Zřízení samostatného státního ústavu grafického. Č. t. 497. Návrh dra Lukavského. 30 (18. února 1919) 854.

 

Gremia. Žádosti obch. gremií o zastoupení v Národ. výboru v Praze i v okresech. 14 (9. ledna 1919) 339.

 

Guma. Úprava obchodu se surovou gumou. Zpráva (živnost. výb.) o nařízení vlády, č. t. 2289. 113 (30. ledna 1920) 3433.Přihlásit/registrovat se do ISP