"J"

Jablonec n. N. Zřízení české obchodní akademie. Č. t. 2726. Návrh dra. Matouška. 138 (6. dubna 1920) 4046.

Katastrofální poměry výrobní v průmyslu sklářském. Dotaz V. Rebše č. 1958. Odpověď č. 2377. 118 (12. února 1920) 3554.

 

Jazyková otázka. Nedodržování nařízení o úředním jazyku u krajského soudu v Mostě. Dotaz V. Freimana č. 1960. Odpověď č. 2260. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Nedodržení platných zákonných ustanovení jazykových presidentem zemské správy politické Kosinou. Dotaz V. Freimana č. 1336. Odpověď č. 1667. 81 (7. října 1919) 2435.

Nešetření práv češtiny na drahách. Dotaz G. Navrátila č. 1880. Odpověď č. 2086. 103 (7. ledna 1920) 3103.

Poměry jazykové u Buštěhradské dráhy. Dotaz Fr. Buřívala č. 640. Odpověď č. 906. 48 (13. května 1919) 1285.

Používání úředního razítka německého a dopisování s českými stranami v jazyce německém berním úřadem v Opavě. Dotaz V. Lukeše č. 2383. Odpověď č. 2663. 135 (26. března 1920) 3996.

Úprava užívání obou zemských jazyků při samosprávných úřadech na Moravě a v moravských obvodech Slezska (lex Parma). Č. t. 207. Návrh dra. Budínského. 10 (17. prosince 1918) 201.

 

Jazykový zákon. Návrh dra. Lukavského k chystanému jazykovému zákonu. Č. t. 2187. 110 (23. ledna 1920) 3240.

Stanovení zásad jazykového práva v Českosl. republice; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2442. 125 (27. února 1920) 3680. 126 (28. a 29. února 1920) 3773, 3774, 3786, 3824, 3841, 3843, 3868.

 

Ječmen. Příděl ječmene pivovarskému průmyslu v kampani 1919/20. Dotaz Fr. Petrovického č. 1702. Odpověď č. 1922. 94 (4. pros. 1919) 2786.

Jak bylo použito ječmene přiděleného pro výkrm vepřů stát. obilním ústavem. Dotaz J. Hrizbyla č. 482. Odpověď č. 561. 34 (27. února 1919) 934.

Smlouva o sladování ječmene. Dotaz Al. Tučného č. 1847. Odpověď č. 2084. 103 (7. ledna 1920) 3103.

 

Jedličkův ústav. Postátnění školy pro vojíny-invalidy při Jedličkově ústavu pro zmrzačelé v Praze a přetvoření její ve výchovný a zaopatřovací ústav pro invalidy a mrzáky v R. Č. Č. t. 353. Návrh J. Slavíčka. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (kult. výb.) č. t. 907. 83 (14. října 1919) 2498.

 

Jednací řád. Změna zákona ze dne 9. listop. 1918 o jednacím řádu N. S. Č. t. 8. Návrh J. Šrámka. 2 (15. listop. 1918) 18; zpráva (výb. pro změnu jedn. ř.) č. t. 2219. 109 (22. ledna 1920) 3233.

Prohlášení předsedy N. S. o §u 5. zat. ústavy s ohledem na výbor pro změnu jednacího řádu. 4 (21. listop. 1918) 41.

Změna zákona ze dne 9. listop. 1918 o jednacím řádu N. S. Č. t. 97. Návrh dra. Krouského. 8 (10. pros. 1918) 155; zpráva (výb. pro změnu jedn. ř.) č. t. 2750. 144 (14. dubna 1920) 4225. 145 (15. dubna 1920) 4283.

Změna zákona ze dne 9. listop. 1918 o jednacím řádu N. S. Č. t. 2178. Návrh Boh. Bradáče. 107 (16. ledna 1920) 3164; zpráva (výb. pro změnu jedn. ř.) č. t. 2179. 107 (16. ledna 1920) 3164.

Vydání zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny Nár. shrom.; zpráva (výb. pro změnu jedn. ř.) o vlastním návrhu výb. a o návrzích dra. Krouského, F. Buřívala a R. Bechyně, č. t. 2750. 144 (14. dubna 1920) 4225. 145 (15. dubna 1920) 4282.

Vydání zákona o jednacím řádu senátu Nar. shrom.; zpráva (výb. pro změnu jedn. ř.) o vlastním návrhu výboru, č. t. 2793. 144 (14. dubna 1920) 4231. 145 (15. dubna 1920) 4283.

Jednací řád Stálého výboru podle §u 54 ústavní listiny; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2784. 144 (14. dubna 1920) 4232. 145 (15. dubna 1920) 4284.

 

Jednací řád (výbor). Zřízení 2 (15. listop. 1918) 18.

Volba. 2 (15. listop. 1918) 26.

Ustavil se. 3 (19. listop. 1918) 31.

Vyzvání k ustavení. 7 (3. pros. 1918) 150.

Ustavil se. 9 (12. pros. 1918) 197.

Doplňovací volby. 12 (20. pros. 1918) 323. 22 (28. ledna 1919) 646. 29 (13. února 1919) 851.

Dodatečná volba. 52 (21. května 1919) 1493.

Doplňovací volby. 53 (22. května 1919) 1533. 56 (28. května 1919) 1638. 57 (11. června 1919) 1677. 58 (24. června 1919) 1717. 63 (11. července 1919) 1986. 106 (16. ledna 1920) 3160. 123 (24. února. 1919) 3651. 128 (11. března 1920) 3909. 132 (19. března 1920) 3966. 133 (22. března 1920) 3969. 140 (8. dubna 1920) 4070.

 

Jenšovice. Stavba spojovací železnice mezi Jenšovicemi a Mělníkem. Č. t. 306. Návrh Fr. Biňovce. 15 (10. ledna 1919) 352; zpráva (výb. technic. a železnič.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Stavba spojovací dráhy z Jenšovic do Mělníka. Č. t. 612. Návrh Ant. Slavíka. 37 (18. března 1919) 1010. Zpráva táž.

Zastřelení dělníka Ant. Jindry. Dotaz Fr. Biňovce č. 942. Odpověď č. 1282. 62 (10. července 1919) 1923.

 

Jesenice. Zavedení poštovního autobusového spojení z Prahy přes Jesenici do Kamenice u Jílového. Č. t. 475. Návrh Em. Špatného. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2009.

 

Jičín-Nymburk, trať prvořadová, viz Železnice.

 

Jihlava. Poměry na školách v Jihlavě. Dotaz J. Šrámka č. 1566. Odpověď č. 1835. 91 (21. listop. 1919) 2716.

Stavba železnice Jihlava-Tišnov a Jihlava-Polička-Velké Meziříčí. Č. t. 343. Návrh J. Šamalíka. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. července 1919) 1907.

Stavební úlevy a změna stavebního řádu města Jihlavy. Č. t. 913. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (technic. výb.) č. t. 1019. 54 (23. května 1919) 1579.

Zákaz modlitby na školách na Jihlavsku. Dotaz Vinc. Ševčíka č. 659. Odpověď č. 1153. 57 (11. června 1919) 654.

 

Jilemnice. Zařadění města Jilemnice do vyšší třídy aktivních přídavků. Č. t. 2190. Návrh dra. Matouška. 110 (23. ledna 1920) 3240; zpráva (stát. zřízen. a rozpočt. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Jílové. Zařadění města Jílového do III. tř. místních přídavků. Č. t. 2495. Návrh dra. Matouška. 126 (28. února 1920) 3744; zpráva (stát. zřízenec. a rozpočt. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Zařadění města Jílového do III. tř. místních přídavků státních zaměstnanců. Č. t. 2467. Návrh dra. Zahradníka. 124 (25. února 1920) 3654; zpráva (stát. zřízen. a rozpočt. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Zlaté doly. Dotaz Em. Špatného č. 736. Odpověď č. 933. 49 (14. května 1919) 1312.

 

Jimramov. Stavba železnice. Č. t. 343. Návrh J. Šamalíka. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907. 

 

Jindřichův Hradec. Zneužívání nadačního jmění Špitálu svatojanského. Dotaz J. V. Hroudy č. 1349. Odpověď č. 1770. 88 (5. listop. 1919) 2627.

 

Jirák. Prohlášení min. spravedlnosti o zatčení odbor. přednosty Jiráka. 89 (7. listop. 1919) 2688.

 

Jízdenky. Oznámení o jízdách členů N. S. Č. nákladními vlaky a o vydání jízdenek. 10 (17. prosince 1919). 200.

 

Jízdní řád. Jízdní řád na trati býv. Severní dráhy. Dotaz J. Marka č. 1448. Odpověď č. 1633. 80 (3. října 1919) 2406.

 

Jmění viz Majetek.Přihlásit/registrovat se do ISP