"L"

Lanškrounsko. Poskytnutí státní podpory obcím v okrese Lanškrounském. Č. t. 1323. Návrh Fr. Šabaty. 64 (15. července 1919) 2007.

 

Lázně. Ohrožení lázeňských podniků v Praze zrušováním. Dotaz Em. Špatného č. 2295. Odpověď č. 2636. 134 (24. března 1920) 3986.

Omezení prodeje a pronájmu budov, v nichž jsou zřízeny lázně. Č. t. 2778. Návrh vládní. 141 (9. dubna 1920) 4100.

Zřízení komisí k dozoru nad lázeňskými místy v Rep. Československé. Dotaz dra. Syllaby č. 1849. Odpověď č. 2104. 105 (13. ledna 1920) 3125.

 

Lazy. Projev předsedy Národn. shrom. o důlní katastrofě v Lazích a prohlášení min. veřej. prací Staňka k tomuto předmětu. 52 (21. května 1919) 1451.

Další informace min. veřej. prací o výbuchu třaskavých plynů na Nové jámě v Lazech. 55 (27. května 1919) 1607.

 

Léčebné ústavy. Prozatímní úprava právních poměrů. léčebných ústavů v R. Č. Č. t. 2643. Návrh vládní. 135 (26. března 1920) 3997; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 2720. 141 (9. dubna 1920) 4114.

 

Léčiva. Cenová komise pro úpravu cen léčivých prostředků mezi velkoobchodem a lékárníky. Č. t. 1844. Návrh V. Johanise. 92 (25. listop. 1919) 2745.

Uvolnění dovozu léčiv. Č. t. 1841. Návrh V. Johanise. 92 (25. listop. 1919) 2745.

 

Ledeč n. Sáz. Jednání Jaroslava Manna, okresního hejtmana. Dotaz inž. Pospíšila č. 835. Odpověď č. 1159. 57 (11. června 1919) 1654.

 

Lednice. Počeštění a postátnění vyšší ovocnářské a zahradnické školy. Č. t. 2005. Návrh dra. Budínského. 99 (16. prosince 1919) 2939.

 

Legionáři. Opatření půdy legionářům. Č. t. 530. Návrh Fr. Udržala. 32 (25. února 1919) 909.

Přiznání práv pro legionáře. Č. t. 1242. Návrh Ant. Slavíka. 61 (27. června 1919) 1836; zpráva (legionář. výb.) č. t. 1429. 68 (24. července 1919) 2133.

Stipendia legionářským odborníkům na studium v zámořských místech. Č. t. 2003. Návrh dra. Uhlíře. 99 (16. prosince 1919) 2939.

Umístění vysloužilých legionářů ve státní službě. Č. t. 743. Návrh Fr. Buřívala. 43 (8. dubna 1919) 1130; zpráva (legionář. výb.) č. t. 1429. 68 (24. července 1919) 2133.

Úprava služebních platův a právních poměrů učitelů-legionářů. Č. t. 36. Návrh Fr. Udržala. 5 (26. listop. 1918) 75; zpráva (kultur. výb.) č. t. 1359. 67 (23. července 1919) 2081.

Zabezpečení pozůstalých po čsl. legionářích. Č. t. 61. Návrh B. Vikové-Kunětické. 5 (26. listop. 1918) 76.

 

Legionáři sibiřští. Povolení úvěru 1 miliardy Kč k umožnění nejrychlejšího návratu sibiřské armády do vlasti. Č. t. 1845. Návrh Fr. Zeminové. 92 (25. listop. 1919) 2746.

Repatriace sibiřské armády. Dotaz dra Lukavského odpověď ministra zahranič. zálež. 142 (9. dubna 1920) 4124.

Situace sibiřské armády čsl., jakož i opatření vlády k nejrychlejší dopravě sibiřské armády do vlasti. Pilný dotaz R. Bechyně, odpověď min. předs. Tusara. 90 (18. listop. 1919) 2696.

Vnitřní poměry v sibiřské armádě. Dotaz Jos. Tesky č. 2255. Odpověď č. 2664. 136 (30. března 1920) 4009.

Vyslání poselstva s plnou mocí k sibiřské armádě. Č. t. 1100. Návrh Jar. Špačka. 56 (28. května 1919) 1612; zpráva (branného výb.) č. t. 1172. 57 (11. června 1919) 1673.

Volební právo do N. S. pro příslušníky sibiřské armády. Č. t. 1188. Návrh Prok. Maxy. 58 (24. června 1919) 1681.

Zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2703 o návrhu usneseném výb. 141 (9. dubna 1920) 4102. 142 (9. dubna 1920) 4136.

 

Legionářský výb. Zřízení 7členného výboru k vypracování návrhu zákona o sriadení hospodárskych a sociálnych pomerov legionárov a ích rodin. 44 (10. dubna 1919) 1205. Ustavil se. 45 (15. dubna 1919) 1218. Doplňovací volby. 48 (13. května 1919) 1310. 49 (14. května 1919) 1344. Ustavil se. 52 (21. května 1919) 1450. Ustavil se. 62 (10. července 1919) 1924. Doplňovací volby. 83 (14. října 1919) 2504. 113 (30. ledna 1920) 3457.

 

Lékaři. Obsazování venkovských obvodů zdravotních lékaři vracejícími se ze služby vojenské. Č. t. 67. Návrh Jos. Špačka. 7 (3. prosince 1918) 146; zpráva (branného výb.) č. t. 231. 11 (19. pros. 1918) 212.

Oprávnění vykonávání lékařské praxe v R. Č. Č. t. 1210. Návrh vládní. 58 (24. června 1919) 1680; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 1285. 64 (15. července 1919) 1996.

Reorganisace služby zdravotní v obcích a doplnění zákona o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách. Č. t. 2272. Návrh vládní. 112 (29. ledna 1920) 3417; zpráva (rozpočt. a soc. pol. výb.) č. t. 2449. 123 (24. února 1920) 3645.

Služební postup stát. lékařů na Moravě a obsazování systemisovaných míst v ministerstvu zdravotnictví. Dotaz J. Jílka č. 876. Dotaz V. Votruby č. 879. Dotaz J. Jílka č. 877. Odpověď č. t. 1107. 57 (11. června 1919) 1654.

Umožnění nemocniční praxe lékařů-vojínů, kterým mobilisace nabytí praxe znemožnila. Č. t. 681. Návrh dra. Mareše. 39 (26. března 1919) 1031; zpráva (branného a finanč. výb.) č. t. 1484. 74 (23. září 1919) 2279.

 

Lékárny. Uvolnění lékáren. Č. t. 1353. Návrh V. Johanise. 65 (17. července 1919) 2011.

 

Lékařství zubní. Zákon o zubním lékařství. Č. t. 2652. Vládní návrh. 135 (26. března 1920) 3997; zpráva (soc. pol. a živnost. výb.) č. t. 2786. 144 (14. dubna 1920) 4192.

 

Lepenka. Přemrštěné ceny krycí surové lepenky. Dotaz A. Chroustovského č. 878. Odpověď č. 1199. 58 (24. června 1919) 1682.

 

Lesní personál. Úprava služebních poměrů lesních příručí a okresních lesních při politické správě. Č. t. 597. Návrh G. Navrátila. 36 (13. března 1919) 996; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1164. 59 (25. července 1919) 1756.

Zařadění státních lesníků a lesních příručí do úřednických tříd. Č. t. 2231. Vládní návrh. 111 (27. ledna 1920) 3312; zpráva (stát. zřízenec. výb.) č. t. 2397. 120 (17. února 1920) 3597.

 

Lesy. Loupení obecních lesů. Dotaz dra Frankeho č. 619. Odpověď č. 1155. 57 (11. června 1919) 1654.

Kácení obecních lesů. Dotaz dra Frankeho č. 619. Odpověď č. 939. 48 (13. května 1919) 1286.

Prozatímní ochrana lesů. Č. t. 3. Návrh dra Engliše. 3 (19. listop. 1918) 31; zpráva (zeměd. výb.) č. t. 201. 10 (17. pros. 1918) 202.

Úprava lesního hospodářství. Č. t. 2541. Návrh J. Stříbrného. 129 (16. března 1920) 3916.

Vyvlastnění a znárodnění lesů. Č. t. 320. Návrh dra B. Němce. 16 (14. ledna 1919) 397.

Vyvlastnění lesní půdy. Č. t. 680. Návrh A. Kaliny. 39 (26. listop. 1919) 1032.

Zákaz kácení dříví v obecních a soukromých lesích. Č. t. 894. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1310. 65 (17. července 1919) 2026.

Zákaz kácení lesů příslušících pod titul obecního statku. Č. t. 80. Návrh L. Pika. 7 (3. pros. 1918) 145; zpráva (zeměd. výb.) č. t. 553. 42 (3. dubna 1919) 1119.

 

Letní čas. Zákon o zavedení letního času. Č. t. 527. Návrh dra Engliše. 32 (25. února 1919) 908.

 

Letní sídlo presidenta republiky. Zpráva (ústav. výb.) č. t. 2818. 145 (15. dubna 1920) 4266.

 

Liberec. Vyučování náboženství na českých školách. Dotaz dra Mazance č. 1965. Odpověď č. 2375. 118 (12. února 1920) 3554.

 

Libochovice. Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916. Zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Libušín totéž.

 

Licibořice. Nezachovávání nařízení minist. výnosu č. 5125 ze dne 9. května 1919 na škole obecné. Dotaz Jos. Šolleho č. 1658. Odpověď č. 2510. 127 (9. března 1920) 2880.

 

"Lid" viz Časopisy.

 

Lidová strana. Zastoupení čsl. strany lidové v okres. správních komisích a hospodářských radách. Dotaz inž. Pospíšila č. 763. Odpověď č. 1198. 58 (24. června 1919) 1682.

 

Lidová výchova. Organisace lidových kursů občanské výchovy. Č. t. 23. Návrh dra Uhlíře. 4 (21. listop. 1918) 41; zpráva (kultur. výb.) č. t. 428. 27 (7. února 1919) 769.

 

Lidové soudy cenové. Zřízení lidových soudů cenových. Č. t. 636. Vládní návrh. 37 (18. března 1919) 1009; zpráva (práv. a soc. pol. výb.) č. t. 1095. 56 (28. května 1919) 1617.

 

Líh. Monopol obchodu s lihem. Č. t. 1897. Návrh Ferd. Jiráska. 93 (2. pros. 1919) 2777.

Příděl čistého lihu různým spekulantům, kteří studenou cestou vyrábějí kořalky. Dotaz Fr. Navrátila č. 1532. Odpověď č. 2629. 135 (26. března 1920) 3996.

Zkrácení uvěřovacích lhůt pro dávky z lihu a zrušení diskonta ze spotřební dávky lihové předem zapravené. Č. t. 1916. Návrh vládní. 93 (2. pros. 1919) 2777; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2316. 115 (5. února 1920) 3477.

Změna a doplňky některých ustanovení o dani z lihu. Č. t. 236. Vládní návrh. 10 (17. prosince 1918) 201; zpráva (finanč. výb.) č. t. 626. 41 (1. dubna 1919) 1089.

Zrušení a změna některých ustanovení o dani z lihu. Č. t. 997. Vládní návrh. 53 (22. května 1919) 1533; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1662. 93 (2. pros. 1919) 2780.

Zrušení lihové ústředny. Dotaz Ferd. Jiráska č. 1904. Odpověď č. 2039. 102 (19. pros. 1919) 3099.

Zvýšení počtu členů lihové komise. Č. t. 1752. Návrh J. Hrušovského. 88 (5. listop. 1919) 2627; zpráva (zásob. výb.) č. t. 2444. 123 (24. února 1920) 3648.

 

Lichva. Lidové soudy pro trestání válečné lichvy. Č. t. 1548. Vládní návrh. 72 (16. září 1919) 2231; zpráva (právn. výb.) č. t. 1697. 84 (17. října 1919) 2516.

Postup moravských soudů proti venkovským obyvatelům při vymáhání t. zv. přeplatků za potraviny. Dotaz K. Sonntága č. 949. Odpověď č. 1298. 63 (11. července 1919) 1952.

Trestání lichvy prací a lichvy při pronájmu pozemků. Č. t. 2417. Vládní návrh. 121 (19. února 1920) 3612.

Zamezení lichvy s potravinami a spotřebními věcmi vůbec. Č. t. 124. Návrh Fr. Síse. 8 (10. prosince 1918) 154; zpráva (soc. polit. výb.) č. t. 462. 29 (13. února 1919) 839.

Zamezení lichvy s potravinami. Č. t. 1072. Návrh Al. Tučného. 54 (23. května 1919) 1543.

 

Likvidace. Likvidace bývalých vídeňských centrál a ústředen Č. t. 127. Návrh Fr. Síse. 8 (10. prosince 1918) 154.

Zajištění náhrady škod obětem politické persekuce 1914-1918 při likvidaci starého Rakouska. Č. t. 278. Návrh dra Bartoška. 14 (9. ledna 1919) 341; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2843. 145 (15. dubna 1920) 4281.

Zákon o likvidaci advokátních platů. Č. t. 415. Vládní návrh. 23 (29. ledna 1919) 651; zpráva (právního výb.) č. t. 1096. 56 (28. května 1919) 1614.

 

Lipina u Frýdku. Teror proti organisovanému dělnictvu křesť. sociálnímu. Dotaz A. Čuříka č. 1076. Odpověď č. 1404. 68 (24. července 1919) 2125.

 

Listovní tajemství. Ochrana listovního tajemství (§§ 107, 112, 116 úst. list.) Č. t. 2695. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2777. 141 (9. dubna 1920) 4100.

Porušování listovního tajemství na Slovensku. Dotaz V. Ševčíka č. 1659. Odpověď č. 2207. 110 (23. ledna 1920) 3240.

 

Litografové. Úprava hmotných poměrů litografů ve státních službách. Č. t. 1315. Návrh Val. Skurského. 64 (15. července 1919) 1993; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

 

Litomyšl. Stavba dráhy z Vel. Meziříčí do Litomyšle. Č. t. 371. Návrh K. Sáblíka. 18 (21. ledna 1919) 477; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Litovel. Zařadění města Litovle do vyšší třídy platův úřednických a zřízeneckých. Č. t. 2492. Návrh M. Charváta. 125 (27. února 1920) 3665; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Lobzy. Zařadění do I. tř. aktivních přídavků. Č. t. 2347. Návrh dra Lukavského. 117 (10. února 1920) 3510; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Lokální dráhy viz Železnice.

 

Lom. Přeměna osmitřídní obecné školy v Lomu na školu měšťanskou. Č. t. 85. Návrh V. Freimanna. 7 (3. prosince 1918) 145; zpráva (školsk. výb.) č. t. 521.

 

Loterie. Zrušení malé loterie. Č. t. 336. Návrh A. Němce. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (finanč. výb.) č. t. 709. 43 (8. dubna 1919) 1148.

 

Loterní zápůjčka. Povolení loterní zápůjčky 20 milionů korun čsl. Červenému kříži. Č. t. 1923. Vládní návrh. 94 (4. pros. 1919) 2787; zpráva (finanč. výb.) č. t. 1991. 99 (16. prosince 1919) 2965.

 

Louky. Zakládání trvalých luk. Č. t. 611. Návrh Jos. Špačka. 37 (18. března 1919) 1010.

 

Ľudová strana slovenská. Naléhavý dotaz Ig. Hrušovského o deputaci strany u členů vlády v Praze. Odpověď min. předsedy. 108 (20. ledna 1920) 3177.

Pilný dotaz dra Joz. Budaya o zákazu schůze strany ľudové v zemplinské župě. Odpověď min. vnitra. 120 (17. února 1920) 3599.

 

Luhačovice. Surové zacházení učitelky Bürgrové se školními dětmi. Dotaz dra Mazance č. 1903. Odpověď č. 2574. 130 (18. března 1920) 3924.

Zavedení poštovního autobusového spojení Malenovice-Luhačovice a Vsetín-Luhačovice. Č. t. 512. Návrh O. Hrejsy. 31 (20. února 1919) 885; zpráva (poštov. výb.) č. t. 1309. 65 (17. července 1919) 2029.

Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Lužičtí Srbové. Národní zabezpečení Lužických Srbů. Dotaz Jar. Kvapila č. 1002. Odpověď č. 1287. 62 (10. července 1919) 1923.

 

Lysá n. L. Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.Přihlásit/registrovat se do ISP