"P"resp. Pa - Poj: "P" resp. Pol - Poz, "P" resp. Pr - Pz

Pachtýři viz Pozemky.

 

Památky. Organisace ochrany památek. Č. t. 130. Návrh Al. Jiráska. 10 (17. pros. 1918) 202.

Zřízení památkového úřadu na Moravě. Č. t. 915. Návrh Jul. Kopečka. 48 (13. května 1919). 1286.

Zřízení památkového úřadu na Moravě a Slovensku. Č. t. 951. Návrh dra. Mazance. 51 (20. května 1919) 1409.

 

Pamětní knihy. Návrh zákona o pamětních knihách obecních. Č. t. 1514. Návrh dra. Srdínka. 72 (16. září 1919) 2231; zpráva (kult. výb.) č. t. 2259. 113 (30. ledna 1920) 3425.

 

Pardubice. Nouzová stavba dráhy. Dotaz Jos. Netolického č. 184. Odpověď č. 376. 18 (21. ledna 1919) 476.

 

Parlament. Československá parlamentní rada obchodní. Č. t. 1451. Návrh dra. Rambouska. 70 (10. září 1919) 2165.

Finanční kontrola parlamentní. Č. t. 1910. Návrh J. Šrámka. 93 (2. pros. 1919) 2777.

Komise parlamentní úsporná a vyšetřovací. Č. t. 2633. Návrh dra. Kramáře. 135 (26. března 1920) 3997.

Novostavba parlamentu: zřízení stavebního fondu. Č. t. 2174. Vládní návrh. 108 (20. ledna 1920) 3169; zpráva (techn. a rozpočt. výb.) č. t. 2303. 114 (3. února 1920) 3463.

 

Parní kotle. Změna zákona o zkouškách a přehlídkách parních kotlů. Č. t. 2173. Vládní návrh. 108 (20. ledna 1920) 3169.

 

Pasekáři. Úprava hospodářských poměrů pasekářů ve Slezských Beskydách. Č. t. 2060. Návrh Jos. Kadlčáka. 103 (7. ledna 1920) 3104.

 

Pasíři. Postátnění odborné školy pasířské v Praze. Č. t. 1989. Návrh B. Fischera. 99 (16. pros. 1919) 2939.

 

Pastviny. Zakládání trvalých pastvin. Č. t. 611. Návrh Jos. Špačka. 37 (18. března 1919) 1010.

 

Pasy cestovní. Vydávání cestovních pasů. Dotaz dra. Boučka č. 426. Odpověď č. 637. 38 (20. března 1919) 1020.

 

Patenty. Zrušení pokladny patentního úřadu. Č. t. 1365. vládní návrh. 66 (222. července 1919) 2033; zpráva (práv. výb.) č. t. 1713. 86 (29. října 1919) 2567.

Ochrana čsl. vynálezců a priorita jejich patentních přihlášek, učiněných v cizině od 26. července 1913. Č. t. 1805. (Připojen dodatek k zák. z 27. května 1919 č. 305 Sb. z. a n.). Návrh Fr. Petrovického. 90 (18. listop. 1919) 2694.

 

Pečeť. Státní pečeť. Č. t. 1773. Vládní návrh. 88 (5. list. 1919) 2627; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2659. 135 (26. března 1920) 3997. 136 (30. března 1920) 4017.

 

Pelhřimov. Stavba dráhy. Č. t. 363. Návrh V. Donáta. 18 (21. ledna 1919) 476; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Změna směru stavby dráhy. Č. t. 463. Návrh Fr. Holejšovského. 28 (11. února 1919) 793; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Peněžnictví. Zrušení nařízení z 5. srpna 1919 č. 439 o příročí pro vklady u peněžních ústavů. Č. t. 1539. Návrh dra. Rašína. 72 (16. září 1919) 2231.

 

Peníze. Padělání peněz a cenných papírů. Č. t. 974. Vládní návrh. 51 (20. května 1919) 1410; zpráva (práv. výb.). č. t. 1052. 53 (22. května 1919).

Zadržování zabavených peněz při kolkování. Dotaz J. Šamalíka č. 1866. Odpověď č. 2171. 108 (20. ledna 1920) 3168.

 

Pense. Exekuce na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých. Č. t. 2678. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010; zpráva (právn. výb.) č. t. 2814. 145 (15. dubna 1920) 4264.

Úprava starobních požitků, drahotních přídavků a výpomocí státním a ústavním zřízencům na odpočinku a jich pozůstalým. Č. t. 598. Návrh G. Navrátila. 37 (18. března 1919) 1009; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457;

zpráva (st. zříz. a kult. výb.) č. t. 2027. 100 (17. pros. 1919) 2983 (novopensisté); zpráva (st. zříz. a kult. výb.) č. t. 2028. 100 (17. pros. 1919) 2986 (staropensisté).

Úprava drahotních přídavků staropensistům. Č. t. 2245. Návrh dra. Kloudy. 112 (29. ledna 1920) 3376; zpráva (ústav. a st. zříz. výb.) č. t. 2824. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Urychlené pensionování státních úředníků. Č. t. 893. Vládní návrh. 48 (13. května 1919) 1287.

Úprava pensijních a zaopatřovacích požitků horníků a jich pozůstalých. Č. t. 1060. Návrh R. Laube. 55 (27. května 1919) 1592; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 1717. 86 (29. října 1919) 2571.

Zvýšení požitků vyplácených bratrskými pokladnami hornickým pensistům zřízením ústředních zaopatřovacích fondů. Č. t. 1071. Návrh K. Brožíka. 55 (27. května 1919) 1592; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 1717. 86 (29. října 1919) 2571.

Zvýšení pense starých pensistů kněží. Č. t. 1264. Návrh dra. Stojana. 62 (10. července 1919) 1924; zpráva (kult. výb.) č. t. 2304. 114 (3. února 1920) 3462.

Zrušení § 5. ř. z. z 28. března 1918 č. 115 o pensích kněží staropensistů. Č. t. 1749. Návrh dra. Stojana. 88 (5. list. 1919) 2627; zpráva (kult. výb.) č. t. 2304. 114 (3. února 1920) 3468.

Pensionování vojenských kněží. Dotaz B. Bezděka č. 1938. Odpověď č. 2332. 115 (5. února 1920) 3473.

Postup a pense kněží za války mobilisovaných. Č. t. 2321. Návrh dra. Stojana. 115 (5. února 1920) 3473; zpráva (kult. výb.) č. t. 2759. 140 (8. dubna 1920) 4078.

Včítání let učitelům náboženství na středních školách. Č. t. 1135. Návrh dra. Stojana. 57 (11. června 1919) 1653; zpráva (kulturn. výb.) č. t. 1437. 69 (24. července 1919) 2156.

Úprava pense učitelům veř. obecných a měšťanských škol. Č. t. 672. Návrh dra. Budínského. 39 (26. března 1919) 1031; zpráva (škol., st. zříz. a fin. výb.) č. t. 992. 54 (23. května 1919) 1570.

Poskytnutí výhod stát. učitelským osobám, jež po 1. září 1913 vstoupily do pense. Č. t. 1128. Návrh dra. Stojana. 57 (11. června 1919) 1653; zpráva (kult. výb.) č. t. 1436. 69 (24. července 1919) 2156.

Úprava požitků úředníků velkostatků na odpočinku a jejich pozůstalých. Č. t. 2683. Návrh G. Navrátila. 136 (30. března 1920) 4010.

Nevyplácení pense železničním zřízencům pensistům. Dotaz Fr. Buřívala č. 764. Odpověď č. 995. 51 (20. května 1919) 1409.

 

Pensijní fondy. Úprava poměrů pensijních fondů, zřízených za bývalé rakouské státní správy. Č. t. 121. Návrh Jar. Mattuše. 8 (10. pros. 1918) 155.

 

Pensijní ústav. Zřízení pensijního ústavu pro pensijní pojištění soukromého úřednictva. Č. t. 134. Návrh dra Preise. 8 (10. pros. 1918) 154.

Zpráva soc. pol. výb. o vládní osnově zákona o zřízení všeob. pensijního ústavu v Praze. Č. t. 206. 10 (17. pros. 1918) 205. 12 (20. pros. 1918)

 

Pensionáty. Omezení prodeje a pronájmu pensionátů a hotelů. Č. t. 2076. Vládní návrh. 103 (7. ledna 1920) 3104; zpráva (živnost. výb.) č. t. 2175. 110 (23. ledna 1920) 3306.

 

Persekuce. Náhrada škod obětem politické persekuce v létech 1914-1918 při likvidaci starého Rakouska a při jednání mírovém. Č. t. 278. Návrh dra. Bartoška. 14 (9. ledna 1919) 340; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2843. 145 (15. dubna 1920) 4281.

Náprava křivd, způsobených rakouskou vládou státním úředníkům a zaměstnancům. Č. t. 319. Návrh Fr. Buřívala. 16 (14. ledna 1919) 397; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 1661. 81 (7. října 1919) 2457.

Zabezpečení náhrady škody obětem politické persekuce za války. Č. t. 679. Návrh dra. Bartoška; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2843. 145 (15. dubna 1920) 4281.

 

Petiční výbor. Zřízení. 3 (19. list. 1918) 33, 34.

Doplňovací volby. 5 (26. list. 1918) 101. 35 (11. března 1919) 992.

Ustavil se. 7 (3. pros. 1918) 150. 9 (12. pros. 1918) 197.

Zpráva o peticích č. 4, 13, 15, 16, 18, 19, 26 a 28. Č. t. 400. 26 (6. února 1919) 762.

Zpráva o peticích č. 11, 39, 41, 43, 46, 63, 65, 104, 42, 44, 35, 45, 59, 66, 78, 105, 156, 85, 166, 283, 298 a 307. Č. t. 1027. 56 (28. května 1919) 1631.

Zrušení výboru 56 (28. května 1919) 1613.

 

Petrolej. Dodávky petroleje v okresích sedlčanském, votickém, neveklovském a sedleckém. Dotaz dra Zahradníka. Č. 2053. Odpověď č. 2512. 127 (9. března 1920) 3880.

Nedostatečné zásobování zemědělského obyvatelstva petrolejem. Dotaz R. Berana. Č. 1763. Odpověď č. 2089. 103 (7. ledna 1920) 3103.

Pověsti o státních nákupech v Rumunsku. Dotaz A. Sládka č. 1649. Odpověď č. 1867. 92 (25. list. 1919) 2745.

Volný prodej petroleje za oves Ústř. jednotou čes. hospodářských společenstev. Dotaz Vl. Drobného č. 1807. Odpověď č. 2083. 103 (7. ledna 1920) 3103.

 

Petrov u Strážnice. Náhrada dráhy za škody, způsobené požárem. Dotaz J. Marchy č. 1520. Odpověď č. 1767. 88 (5. list. 1919) 2627.

 

Pěvci. veřejné pěvecké zkoušky. Č. t. 642. Návrh St. K. Neumanna. 38 (20. března 1919) 1021; zpráva (kult. výb.) č. t. 1005. 57 (11. června 1919) 1661.

 

Pfeiffer Jan. Propuštění vrchního strojního komisaře Jana Pfeiffra z topírny v Meziměstí. Dotaz J. Kříže č. 813. Odpověď č. 1024. 52 (21. května 1919) 1450.

 

Písek. Rekvisice v okresu píseckém. Dotaz J. Malkuse č. 841. Odpověď č. 1194. 58 (24. června 1919) 1681.

 

Pittsburg. Pittsburská deklarace. Dotaz dra Dérera. 73 (18. září 1919) 2268.

 

Pivo. Převzetí zvýšených nákladů železniční dopravy piva pivovary. Dotaz R. Mlčocha č. 1408. Odpověď č. 1725. 86 (29. října 1919) 2565.

Příděl ječmene pivovarskému průmyslu v kampani 1919/20. Dotaz F. Petrovického č. 1702. Odpověď č. 1922. 94 (4. pros. 1919) 2786.

Zdanění právovárečných měšťanstev. Č. t. 2826. Návrh dra G. Heidlera. 145 (15. dubna 1920) 4246.

Změny a doplňky ustanovení o dani z piva. Č. t. 1917. Vládní návrh. 93 (2. pros. 1919) 2777; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2402. 128 (11. března 1920) 3903.

Zrušení pivovarského kartelu. Č. t. 645. Návrh R. Mlčocha. 38 (20. března 1919) 1021.

Zrušení ustanovení pivovarského kartelu o rayonování odběru piva. Č. t. 623. Návrh K. Brožíka. 37 (18. března 1919) 1010.

 

Platidla. Náhradní platidla: zpráva finančního výboru o osnově zákona o náhradních platidlech obchodních. Č. t. 20. 3 (19. list. 1918) 32, 33.

Dotaz V. Dyka o náhradních platidlech v Šumperku. Dotaz č. 2162. Odpověď č. 2513. 127 (9. března 1920) 3881.

Obchodní platidla. Vládní návrh na jejich zavedení. Č. t. 6. 1 (14. list. 1918) 13.

Úprava oběhu a správy platidel a doplněk zmocnění ministra financi, daného zákonem z 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. Č. t. 792. Vládní návrh. 43 (8. dubna 1919) 1130; zpráva (fin. výb.) č. t. 812. 44 (10. dubna 1919) 1200.

 

Plavební úřad. Zřízení plavebního úřadu čsl. Č. t. 2830. Vládní návrh. 144 (14. dubna 1920) 4161; zpráva (právn. a techn. výb.) č. t. 2842. 145 (15. dubna 1920) 4279.

 

Plavsko. Teror soc. dem. organisace v Plavsku proti příslušníkům republ. strany čsl. venkova. Dotaz R. Berana č. 2130. Odpověď č. 2521. 127 (9. března 1920) 3881.

 

Plyn. Plynová kalamita. Dotaz B. Fischera č. 2147. Odpověď č. 2483. 124 (25. února 1920) 3654.

 

Plzeň. Bytová nouze v uhelném revíru plzeňském. Dotaz dra. Lukavského č. 591. Odpověď č. 1281. 62 (10. července 1919) 1923.

Stavba dráby Plzeň-Manětín-Nečtiny. Č. t. 478. Návrh dra Lukavského. 29 (13. února 1919) 828; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

Stavební úlevy. Č. t. 1014. Vládní návrh. 51 (20. května 1920) 1410; zpráva (techn. výb.) č. t. 1017. 54 (23. května 1919) 1581.

Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2506. Návrh dra. Lukavského. 127 (9. března 1920) 3881; zpráva (stát. zřízenec. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

Zřízení státní střední hospodářské školy pro záp. Čechy. Č. t. 833. Návrh Jos. Hucla. 45 (15. dubna 1919) 1209.

 

Podčáply. Zařadění obce Podčápel (v okr. berounském) do vyšší třídy aktivních přídavků. Č. t. 2828. Návrh J. Ulricha. 144 (14. dubna 1920) 4161; zpráva (stát. zřízen. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Poděbrady. Postřelení Fr. Kotvalda. Dotaz A. Nováka č. 246. Odpověď č. 432. 26 (6. února 1919) 743.

Zařadění do vyšší třídy místních přídavků. Č. t. 2554. Návrh dra. Lukavského. 129 (16. března 1920) 3916; zpráva (st. zříz. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Podíl na zisku. Zaručení podílu na čistém zisku zaměstnanců v závodech a podnicích. Č. t. 670. Návrh Al. Tučného. 39 (26. března 1919) 1031.

 

Podkarpatská Rus. Odvolací komise pro daň důchodkovou, z majetku a z válečných zisků. Č. t. 2551. Vládní návrh. 129 (16. března 1920) 3917; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2660. 135 (26. března 1920) 3998.

Památkový úřad pro Podkarpatskou Rus. Č. t. 2070. Návrh dra. Mazance. 103 (7. ledna 1920) 3104.

Válečné přirážky k daním přímým za r. 1919 a 1920 a zrušení některých ustanovení o přímých daních. Č. t. 2232. Vládní návrh. 111 (27. ledna 1920) 3312; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2396. 120 (17. února 1920) 3594.

Záležitost ruských uprchlíků. Dotaz Fr. Síse č. 1178. Odpověď č. 1545. 72 (16. září 1919) 2231.

Zrušení kobliny a rokoviny. Č. t. 2746. vládní návrh. 139 (7. dubna 1920) 4057; zpráva (právn. výb.) č. t. 2809. 144 (14. dubna 1920) 4201.

 

Podloudnictví. Potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě. Dotaz Fr. Buřívala č. 1846. Odpověď č. 2328. 115 (5. února 1920) 3472.

Stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny. Č. t. 2418. Vládní návrh. 121 (19. února 1920) 3612; zpráva (právn. a rozpočt. výb.) č. t. 2568. 130 (18. března 1920) 3932.

Tajná doprava koží do Krakova. Dotaz Al. Tučného č. 1350. Odpověď č. 1734. 86 (29. října 1919) 2565.

 

Podmínečné odsouzení. Vládní návrh zákona o podmínečném odsouzení a propuštění. Č. t. 1688. 83 (14. října 1919) 2493; zpráva (právn. výb.) č. t. 1714. 84 (17. října 1919) 2546.

 

Podpis zákonů. Zpráva ústavního výboru dle §§ 14. a 17. jedn. ř. o podpisování zákonův a nařízení. Č. t. 2800. 142 (9. dubna 1920) 4137.

 

Podúředníci viz Zaměstnanci státní.

 

Pohledávky. Povinná nabídka cizozemských pohledávek devisové ústředně. Č. t. 1081. Vládní návrh. 54 (23. května 1919) 1543; zpráva (fin. výb.) č. t. 1166. 57 (11. června 1919) 1677.

Zjištění pohledávek příslušníků Č. R. za hranicemi. Č. t. 140. Návrh Fr. Síse. 8 (10. pros. 1918) 155; zpráva (fin. výb.) č. t. 380. 26 (6. února 1919) 756.

 

Pohořelí. Pomoc pohořelým ve Skrbni u Olomouce. Č. t. 2618. Návrh F. Časného. 134 (24. března 1920) 3986.

Státní podpora pohořelým ve Slapech. Dotaz dra. Viškovského č. 1560. Odpověď č. 1794. 90 (18. list. 1919) 2693.

Státní pomoc pohořelým v Meznu (okr. Sedlčany). Č. t. 1778. Návrh dra. Zahradníka. 89 (7. list. 1919) 2636.

 

Pohřbívání. Fakultativní pohřbívání ohněm. Č. t. 396. Návrh Jar. Kvapila. 21 (24. ledna 1919) 570; zpráva (zdravot. výb.) č. t. 682. 41 (1. dubna 1919) 1091.

Změna novely k živnost. řádu z 5. března 1907 čís. 26 ř. z. o provozování podniků pohřebních. Č. t. 1465. Návrh inž. Rotnágla. 70 (10. září 1919) 2165; zpráva (živnost. výb.) č. t. 2153.

 

Pojištění. Doplněk zákona ze dne 15. května 1919 č. 268 Sb. z. a n. o nemocenském pojištění dělníků. Č. t. 1979. Návrh A. Čuříka. 96 (10. pros. 1919) 2833.

Jednotný ústav pro pensijní pojištění soukromého úřednictva. Č. t. 134. Návrh dra. Preisse. 8 (10. pros. 1918) 154.

Lidové pojišťovny. Dotaz A. Slavíka č. 120. Odpověď č. 391, 431. 21 (24. března 1919) 570. 26 (6. února 1919). 743.

Nemocenské pojišťování pro zemědělské dělníky na Slovensku. Č. t. 2015. Návrh dra Blahy. 99 (16. pros. 1919) 2939.

Novelisace volebního řádu pro úrazové pojišťovny dělnické. Č. t. 1784. Návrh R. Laubeho. 90 (18. list. 1919) 2694.

Pojišťovací rada při min. vnitra, svaz pojišťoven, koncese cizím pojišťovnám. Č. t. 2048. Návrh J. Šolleho. 103 (7. ledna 1920) 3104.

Postátnění pojišťování. Č. t. 398. Návrh A. Slavíka. 22 (28. ledna 1919) 600.

Povinné nemocenské, úrazové, invalidní a starobní pojištění osob samostatně výdělečně činných, za přispění státu. Č. t. 1931. Návrh J. Slavíčka. 96 (10. pros. 1919) 2833.

Úprava mezinárodního styku v oboru sociálního pojištění. Č. t. 2650. Vládní návrh. 134 (24. března 1920) 3987; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 2744. 139 (7. dubna 1920) 4058.

Úprava poměrů pojišťoven zřízených za býv. rakouské státní správy. Č. t. 121. Návrh Jar. Mattuše. 8 (10. pros. 1918). 155.

Úprava práva k předpisu a vymáhání pojistného z důvodů války promlčeného. Č. t. 2677. Vládní návrh. 136 (30. března 1920) 4010.

Úrazové a nemocenské pojištění v zemědělství. Č. t. 122. Návrh dra. Viškovského. 8 (10. pros. 1918) 154; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 934. 49 (14. května 1919) 1339. 50 (15. května 1919) 1351.

Uzákonění všeob. pojištění sociálního. Č. t. 62. Návrh Fr. Valouška. 5 (26. list. 1918) 76; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 157. 9 (12. pros. 1918) 178. Vzato s denního pořadu.

Zabezpečení pojišťovacích závazků německé říšské republiky k příslušníkům republiky čsl. Dotaz Al. Konečného č. 1579. Odpověď č. 1831. 90 (18. list. 1919) 2693.

Zajištění nároků čsl. příslušníků proti cizím pojišťovnám. Č. t. 125. Návrh dra. Preisse. 8 (10. pros. 1918) 155.

Zavedení pojišťování dělnictva zaměstnaného v podnicích zemědělských, jakož i čeledi. Č. t. 2. Návrh V. Johanise. 1 (14. list. 1918) 13; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 934. 49 (14. května 1919) 1339. 50 (15. května 1919) 1351.

Zavedení starobního a invalidní o pojištění. Č. t. 2349. Návrh V. Johanise. 117 (10. února 1920) 3510; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 2752. 140 (8. dubna 1920) 4081.

Změna zákona o pensijním pojištění. Č. t. 2135. Vládní návrh. 105 (13. ledna 1920) 3126; zpráva (soc. pol. výb.) 2305. 115 (5. února 1920) 3474.

Změna zákona o nemocenském pojišťování dělnictva. Návrh dra. Matouška. (Netištěn.) 50 (15. května 1919) 1350.

Změna zákona o úrazovém pojištění dělnictva. Č. t. 491. Vládní návrh. 30 (18. února 1919) 855; zpráva (soc. pol. výb.) č. t. 780. 44 (10. dubna 1919) 1173.

Zřízení státní pojišťovny. Č. t. 76, 78. Návrh M. Vojty. Č. t. 1645. Návrh A. Slavíka. 81 (7. října 1919) 2434. 84 (17. října 1919) 2552; zpráva (rozpočt. a zeměd. výb.) č. t. 2775. 142 (9. dubna 1920) 4128.

 

Pojišťovací výbor. Zřízení 8 (10. pros. 1918) 156.

Volba. 9 (12. pros. 1918) 193. Ustavil se. 17 (16. ledna 1919) 474. Doplňovací volba. 18 (21. ledna 1919) 506. Zrušen a sloučen s výb. zemědělským. 56 (28. května 1919) 1613.

"P" resp. Pol - Poz

"P" resp. Pr - PzPřihlásit/registrovat se do ISP