"R"

Rabování. Náhrada živnostníkům a obchodníkům za škody způsobené rabováním. Č. t. 1140. Návrh J. Slavíčka. 57 (11. června 1919) 1653.

 

Radnice. Zřízení okres. soudu pro Radnice a okolní obce. Č. t. 2224. Návrh L. Pika. 112 (29. ledna 1920) 3376.

 

Rájec na Moravě. Hospodaření na Salmovském panství v Rájci na Moravě. Dotaz dra Budínského č. 2297. Odpověď 2641. 134 (24. března 1920) 3986.

 

Rakousko. Kreditování evidenčních poplatků z přiznání knihovních pohledávek, vadií a kaucí starého Rakouska. Č. t. 1221. Návrh Vl. Hatláka. 61 (27. června 1919) 1836.

Ochrana příslušníků R. Č. usídlených v Rakousku. Dotaz J. Šamalíka č. 1580. Odpověď č. 1810. 90 (18. listop. 1919) 2693.

Porušení práv české menšiny. Dotaz L. Pilka č. 1561. Odpověď č. 1920. 94 (4. listop. 1919) 2786.

Sestátnění škol v němec. Rakousku a tím hrozící nebezpečí českému školství ve Vídni. Dotaz R. Bechyně. 46 (16. dubna 1919) 1276.

Smlouva mírová. Č. t. 1630. 77 (30. září 1919) 2311; zpráva (zahranič. a finanč. výb.) č. t. 1780. 89 (7. listop. 1919) 2638.

Výprodej uměleckých a historických památek v republice rakouské. Dotaz Jar. Kvapila č. 1685. Odpověď č. 1890. 92 (25. listop. 1919) 2745.

Zabezpečení výživy čsl. obyvatelstva v Rakousku, zejména ve Vídni. Dotaz J. Šamalíka č. 1461. Odpověď č. 2092. 103 (7. ledna 1920) 3103.

Zřizování usedlostí ze zabraných velkostatků českým vystěhovalcům z němec. Rakouska. Č. t. 1192. Návrh J. Šamalíka. 58 (24. června 1919) 1681.

 

Rakovina viz Útulek.

 

Rataje. Vystavění místní dráhy. Č. t. 402. Návrh dra Viškovského. 22 (28. ledna 1919) 601; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Ratifikace. Schválení dohody podepsané zmocněnými delegáty Českoslov. republ. dne 10. září 1919 v St. Germain en Laye o příspěvku na výlohy s osvobozením území býval. mocnářství rak.-uhersk. a svolení k její ratifikaci. Č. t. 1739. Vládní návrh.

Mírové smlouvy (Ratifikační zákon). Č. t. 1630. Vládní návrh. 77 (30. září 1919) 2311; zpráva (zahraničn. výb.) č. t. 1780. 89 (7. listop. 1919) 2638.

 

Ratimov. Násilné nucení dělníků v továrně na buničinu do soc. dem. organisace. Dotaz J. Rýpara č. 883. Odpověď č. 1174. 58 (24. června 1919) 1681.

Nedosazení správní komise v Ratimově. Dotaz Petra Pavlána č. 1111. Odpověď č. 1691. 83 (14. října 1919) 2492.

 

Rejstřík. Praxe rejstříkového soudu v Praze. Dotaz Ferd. Jiráska č. 1113. Odpověď č. 1290. 62 (10. července 1919) 1923.

Rejstřík lodí námořních. Č. t. 2735. Vládní návrh. 140 (8. dubna 1920) 4069; zpráva (právního a technic. výb.) č. t. 2819. 145 (15. dubna 1920) 4267.

 

Regulace. Úprava toku Divoké Orlice. Č. t. 330. Návrh Fr. Chaloupky. 16 (14. ledna 1919) 397.

Úprava toku řek moravských. Č. t. 1637. Návrh J. Marka. 79 (2. září 1919) 2374.

Zahájení prací pro racionelní úpravu dolního toku Moravy. Č. t. 260. Návrh K. Sonntága. 14 (9. ledna 1919) 340.

 

Reklamace. Vyřizování reklamaci náhrad za škody způsobené ztrátou poštovních zásilek. Dotaz Vlad. Hatláka č. 1121. Odpověď č. 1510. 70 (10. září 1919) 2166.

 

Rekvisice. Násilná rekvisice dobytka na Valašsku. Dotaz Jos. Kadlčáka č. 1307. Odpověď č. 1549. 73 (18. září 1919) 2262.

Odstranění rekvisic. Dotaz Jos. Šamalíka č. 608. Odpověď č. 787. 44 (10. dubna 1919) 1172.

Příkré jednání okres. polit. správ, vojenské rekvisice a nenávistné počínání hospodářských rad proti zemědělcům. Dotaz J. Dubického č. 1948. Odpověď č. 2474. 125 (27. února 1920) 3664.

Protizákonné rekvisice dobytka. Dotaz G. Mazance č. 1623. Odpověď č. 2101. 104 (9. ledna 1920) 3111.

Provádění rekvisic v okresu píseckém. Dotaz J. Malkuse č. 841. Odpověď č. 1194. 58 (24. června 1919) 1681.

Rekvisice dobytka. Dotaz Fr. Oklešťka č. 459. Odpověď č. 699. 40 (27. března 1919) 1038.

Rekvisice dobytka. Dotaz J. Šamalíka č. 186. Odpověď č. 412. 26 (6. února 1919) 743.

Rekvisice dobytka a vojenské a četnické asistence. Dotaz Otm. Hrejsy č. 1652. Odpověď č. 2277. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Zrušení rekvisic dobytka. Č. t. 1873. Návrh Otm. Hrejsy. 92 (25. list. 1919) 2746; zpráva (zásob. výb.) č. t. 2036. 102 (19. pros. 1919) 3075.

Zastavení rekvisice dobytka v R. Č. Č. t. 500. Návrh M. Vojty. 30 (18. února 1919) 854.

Úplné zrušení rekvisic hovězího dobytka. Č. t. 1852. Návrh J. Šamalíka. 91 (21. listop. 1919) 2716; (zpráva zásobov. výb.) č. t. 2036. 102 (19. prosince 1919) 3075.

Ušetření chovatelů dobytka z řad železničních zřízenců od rekvisic. Dotaz J. Pelikána č. 618. Odpověď č. 904. 48 (13. května 1919) 1285.

Ušetření chovatelů dobytka z řad železničních zřízenců od rekvisic. Dotaz J. Pelikána č. 618. Odpověď č. 1197. 58 (24. června 1919) 1682.

Rekvisice dobytka v polit. okresích holešovském a kyjovském na Moravě. Dotaz O. Hrejsy č. 1431. Odpověď č. 1626. 78 (1. října 1919) 2340.

Rekvisice obilí. Dotaz dra Viškovského č. 1045. Odpověď č. 1211. 58 (24. června 1919) 1682.

Rekvisice obilí. Dotaz Fr. Hrdličky č. 923. Odpověď č. 1248. 62 (10. července 1919) 1922.

Rekvisice polních plodin u rolníků a domkářů v Břestě na. Moravě. Dotaz J. Šamalíka č. 1855. Odpověď č. 2170. 108 (20. ledna 1920) 3168.

Rekvisice na Smíchovsku. Dotaz Jos. Sechtra č. 924. Odpověď č. 1289. 62 (10. července 1919) 1923.

Rekvisice nedodaného kontingentu obilí na Českokrumlovsku. Dotaz Fr. Kroihera č. 1964. Odpověď č. 2575. 130 (18. března 1920) 3924.

Rekvisice v krajích povodní zachvácených. Dotaz dra Stojana č. 1371. Odpověď č. 1493. 70 (10. září 1919) 2166.

Rekvisice v sušickém okresu. Dotaz dra J. Černého č. 805. Odpověď 1273. 62 (10. července 1919) 1923.

Rekvisice zvonů a kotlů. Č. t. 748. Návrh Otm. Hrejsy. 43 (8. dubna 1919) 1130; zpráva (branného výb.) č. t. 1967. 98 (12. pros. 1919) 2930.

Užití fondův u okres. polit. správ, vzniklých z peněz složených za zabavené resp. propadlé obilí. Dotaz Jos. Tomáška č. 1984. Odpověď č. 2278. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Vyloučení existenčního minima domkářů a malorolníků z rekvisic. Č. t. 418. Návrh Jos. Sechtra. 24 (30. ledna 1919) 686; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 822. 46 (16. dubna 1919) 1235.

Zastoupení domkářů a malorolníků v rekvisičních komisích. Č. t. 340. Návrh J. Šamalíka. 17 (16. ledna 1919) 437; zpráva (zásob. výb.) č. t. 821. 46 (16. dubna 1919) 1234.

 

Renty. Nevyplácení rent železničním rentistům. Dotaz Fr. Buřívala č. 764. Odpověď č. 995. 51 (20. května 1919) 1409.

Nevyplácení úroků z vinkulovaných rent. Dotaz Vinc. Ševčíka č. 569. Odpověď č. 898. 48 (13. května 1919) 1285.

 

Repatriace. Repatriace sibiřské armády. Dotaz dra Lukavského, odpověď ministra zahranič. zálež. 142 (9. dubna 1920) 4124.

 

Republika Česko-slovenská. Prohlášení zástupce min. předsedy, ministra vnitra A. Švehly o podání verbální noty ve věci chystaného útoku na R. Č. 35 (11. března 1919) 969.

Zákonná ochrana R. Č. Č. t. 689. Vládní návrh. 39 (26. března 1919) 1031; zpráva (ústav. výb.) č. t. 1382. 67 (23. července 1919) 2104.

Německá obvinění poměrů v R. Č. Dotaz Jar. Kvapila č. 1044. Odpověď. 1294. 63 (11. července 1919) 1952.

 

Revírní rady viz Hornictví.

 

Revise. Revise ústředen viz Ústředny.

Zřízení "Státního revisního úřadu". Č. t. 1906. Návrh F. Jiráska. 93 (2. pros. 1919) 2777.

 

Rodinné domky. Stavby rodinných domků pro malé rolníky, živnostníky, zemědělské dělníky a úředníky nižších kategorií za pomoci státní péče. Č. t. 2050. Návrh Jos. Sechtra. 103 (7. ledna 1920) 3104.

 

Rokovina. Zrušení rokoviny v Podkarpatské Rusi a na Slovensku. Č. t. 2746. Vládní návrh. 139 (7. dubna 1920) 4057; zpráva (právního výb.) č. t. 2809. 144 (14. dubna 1920) 4201.

 

Rokycany. Nepořádky u vyživovací komise v Rokycanech. Dotaz R. Bechyně č. 2161. Odpověď č. 2522. 127 (9. března 1920) 3881.

 

Rolnictvo viz Zemědělci.

 

Rosice. Vyšší třída platův úřednických a zřízeneckých. Č. t. 2012. Návrh Al. Kopečka. 99 (16. pros. 1919) 2939; zpráva (stát. zřízenec. výb.) č. t. 2825. 145 (15. dubna 1920) 4276.

 

Roudnice n./Lab. Náhrada škod lednové povodně. Č. t. 2496. Návrh Ot. Hübnera. 126 (28. února 1919) 3744; zpráva (rozpočt. a technic. výb.) č. t. 2599. 133 (22. března 1920) 3979.

Nepohotovost a stranickost okres. správy politické v Roudnici. Dotaz Fr. Petrovického č. 1905. Odpověď č. 2208. 110 (23. ledna 1920) 3240.

 

Rozhodčí komise. Zřízení rozhodčích komisí pro úpravu služebního poměru v kovodělném průmyslu. Č. t. 1869. Vládní návrh. 92 (25. listop. 1919) 2745; zpráva (soc. polit. výb.) č. t. 1915. 94 (4. pros. 1919) 2789. 95 (5. pros. 1919) 2818.

 

Rozhodčí soudy. Hornické rozhodčí soudy. Č. t. 1553. Vládní návrh. 74 (23. září 1919) 2279; zpráva (soc. polit., technic. a finanč. výb.) č. t. 1980. 100 (17. pros. 1919) 2999.

 

Rozhraničovací výbor. Zřízení. 6 (27. listop. 1918) 141.

Volba. 7 (3. pros. 1918) 148. 18 (21. ledna 1919) 506.

Sloučen s výborem kulturním. 56 (28. května 1919) 613.

 

Rozpočet. Exposé k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí 1919. Č. t. 235. Vládní návrh. 10 (17. pros. 1919) 201; zpráva (finanč. výb.) č. t. 250. 12 (20. pros. 1918) 272.

Finanční zákon R. Č. pro rok 1919 (státní rozpočet R. Č. pro rok 1919). Č. t. 941. Vládní návrh. 49 (14. května 1919) 1312; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 1218. 58 (24. června 1919) 1687. 59 (25. června 1919) 1723. 60 (26. června 1919) 1764. 61 (27. června 1919) 1838.

Dodatek ke státnímu rozpočtu na r. 1919 a přiměřené změny finančního zákona z 27. června 1919, č. 433 Sb. z. a n. Č. t. 1918. Vládní návrh. 94 (4. pros. 1919) 2787; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2020. 101 (18. pros. 1919) 3005.

Rozpočtové provisorium na dobu od 1. ledna do 29. února 1920 a vedení státního hospodářství v době označené. Č. t. 2025. Vládní návrh. 99 (16. pros. 1919) 2939; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2044. 101 (18. pros. 1919) 3005.

Finanční zákon R. Č. pro r. 1920 (státní rozpočet pro r. 1920). Č. t. 2026. Vládní návrh 99 (16. pros. 1919) 2939; zpráva (rozpočt. výb.) č. t. 2200. 109 (22. ledna 1920) 3182. 110 (23. ledna 1920) 3241. 111 (27. ledna 1920) 3313. 112 (29. ledna 1920) 3377.

Exposé ministra financí o rozpočtu na rok 1919. 48 (13. května 1919) 1288.

Rozprava o rozpočtovém výkladu ministra financí. 49 (14. května 1919) 1312.

Řádný rozpočet. Dotaz dra Engliše č. 446. Odpověď č. 663. 39 (26. března 1919) 1031.

Předložení státního rozpočtu na rok 1919. Dotaz Jos. Stivína č. 556. Odpověď č. 884. 48 (13. května 1919) 1285.

 

Rozpočtový výbor. Zřízení. 49 (14. května 1919) 1339. Volba. 50 (15. května 1919) 1404. Doplňovací volby. 56 (28. května 1919) 1638. 57 (11. června 1919) 1677. 58 (24. června 1919) 1717. 95 (5. pros. 1919) 2828. Ustavil se. 96 (10. pros. 1919) 2834. Doplňovací volby. 97 (11. pros. 1919) 2895. 104 (9. ledna 1920) 3120.

Výbor rozpočtový přejímá po zrušení finančního výb. jeho agendu. 106 (16. ledna 1920) 3155. Doplňovací volby. 111 (27. ledna 1920) 3371. 113 (30. ledna 1920) 3457. 118 (12. února 1920) 3572. 119 (13. února 1920) 3582. 124 (25. února 1920) 3660. 131 (19. března 1920) 3948. 135 (26. března 1920) 4006. 137 (31. března 1920) 4044. 139 (7. dubna 1920) 4066.

Zpráva (rozpočtového výb.) o peticích č. 2368, 2319 a 2406. Č. t. 2443. 123 (24. února 1920) 3648.

Zpráva (rozpočtového výb.) o peticích stran zlepšení zásobovacích poměrů. Č. t. 2444. 123 (24. února 1920) 3648.

 

Rožďalovice. Zřízení a aktivování okresního soudu pro město Rožďalovice a okolí. Č. t. 2558. Návrh Vl. Drobného. 129 (16. března 1920) 3917.

 

Rožmitál. Stavba místní dráhy. Č. t. 2144. Návrh L. Pika. 106 (16. ledna 1920) 3155.

Zřízení dřevařské školy pro výrobu hraček v Rožmitále. Č. t. 2248. Návrh dra Lukavského. 112 (29. ledna 1920) 3376.

Zřízení "Národního parku" (reservace) u Rožmitálu. Č. t. 2242. Návrh dra Lukavského. 112 (29. ledna 1920) 3376.

 

Rum. Příděl rumu hospodářským družstvům. Dotaz Vl. Hatláka č. 1471. Odpověď č. 1724. 86 (29. října 1919) 2565.

 

Rumanová. Usmrcení dvou důvěrníků dělnictva dne 26. března v obci Rumanové na Slovensku. Dotaz dra Soukupa. 139 (7. dubna 1920) 4065. 140 (8. dubna 1920) 4070.

 

"Russkoje Dělo". Umístění redakce časopisu "Russkoje Dělo" v budově akademického gymnasia. Dotaz Jos. Stivína č. 839. Odpověď č. 1150. 57 (11. června 1919) 1654.

 

Ružomberk. Přelíčení proti dělníkům továrny na lepenku dne 12. ledna 1920. Dotaz Jana Pelikána č. 2323. Odpověď č. 2539. 129 (16. března 1920) 3916.

 

Ryjci. Postátnění odborné školy pro ryjce v Praze. Č. t. 1989. Návrh B. Fischera. 99 (16. pros. 1919) 2939.

 

Řády. Zrušení řádů. Č. t. 4. Návrh vládní. 1 (14. listopadu 1918) 13; zpráva (ústav. výb.) č. t. 54. 7 (3. prosince 1918) 146.

Doplněk zákona o neoprávněném užívání řádů Č. t. 388. Návrh dra Meissnera. 20 (23. ledna 1919) 536.

Doplněk zákona o neoprávněném užívání řádů v trestním zákoně vojenském. Č. t. 389. Návrh dra Meissnera. 20 (23. ledna 1919) 536.

Změna zákona o zrušení řádů. Č. t. 1395. Návrh vládní. 67 (23. července 1919) 2120; zpráva (ústav. výb.) č. t. 2795. 143 (10. dubna 1920) 4148.

 

Řemesla. Trvalé poškozování řemesel neoprávněnými živly nesprávným výkladem § 37. živnost. řádu. Dotaz Fr. Petrovického č. 2063. Odpověď č. 2520. 127 (9. března 1920) 3881.

 

Řepa. Sklizeň řepy. Č. t. 1872. Návrh V. Čipery. 92 (25. listop. 1919) 2745; zpráva (zásobov. výb.) č. t. 1944. 97 (11. prosince 1919) 2888.

 

Řepy. Převzetí vězeňských dozorců v Řepích do služby státní. Č. t. 325. Návrh E. Špatného. 16 (14. ledna 1919) 397.

 

Řetězový obchod. Prohlídky ve vlacích mezi Klatovy a Plzní. Dotaz dra Mazance č. 88. Odpověď č. 358. 18 (21. ledna 1919) 476.

Řetězový obchod pepřem a mandlemi. Dotaz A. Sládka č. 1102. Odpověď č. 1169. 57 (11. června 1919) 1654.

 

Řezníci. Vojenské dodávky a Družstvo čes. řezníků. Dotaz V. Votruby č. 1094. Odpověď č. 1632. 81 (7. října 1919) 2434.

 

Říčany. Vybudování místní dráhy. Č. t. 434. Návrh Jos. Špačka. 26 (6. února 1919) 743; zpráva (železnič. výb.) č. t. 1208. 61 (27. června 1919) 1907.

 

Říp. Znárodnění hory Říp. Č. t. 1571. Návrh Fr. Biňovce. 74 (23. září 1919) 2279.Přihlásit/registrovat se do ISP