PRVÁ VLÁDA.

17 členů.

Zvolena Národním shromážděním v 1. schůzi dne 14. listopadu 1918 (str. 10) a úřadovala do 8. července 1919.

Slib členů vlády 1, 11.

PŘEDSEDA VLÁDY:

dr. Kramář Karel.

ČLENOVÉ VLÁDY:

dr. Beneš Eduard, ministr zahraničních věcí,

Habrman Gustav, ministr školství a národní osvěty,

dr. Hruban Mořic, ministr bez portefeuille,

Klofáč Václav, ministr národní obrany,

Prášek Karel, ministr zemědělství,

dr. Rašín Alois, ministr financí,

dr. Soukup František, ministr spravedlnosti,

Staněk František, ministr veřejných prací,

dr. Stránský Adolf, ministr obchodu,

Stříbrný Jiří, ministr pošt a telegrafů,

dr. Šrobár Vavro, ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, [Ustanoven ve vládní proklamaci k slovenskému lidu zmocněncem vlády pro Slovensko 8, 170. (Podle zákona z 10. prosince 1918 č. 64 Sb. z. a n.)]

dr. Štefánik Milan, ministr vojenství,

Švehla Antonín, ministr vnitra,

dr. Vrbenský Bohuslav, ministr pro zásobování lidu,

dr. Winter Lev, ministr sociální péče,

dr. Zahradník Isidor, ministr železnic.

Prohlášení vládního programu prvé vlády republiky 14, 342; rozprava o vládním prohlášení 15, 353-393; 16, 397-434; 17, 437-473; 18, 477 až schválení vládního prohlášení 506.

ZMĚNY.

Ministerský předseda dr. Karel Kramář byl od 16. ledna 1919 oficielním zástupcem Československé republiky na mírové konferenci v Paříži a po dobu jeho nepřítomnosti stal se podle § 14. prozatímní ústavy zástupcem jeho ministr vnitra Antonín Švehla 17, 474.

Dr. Štefánik Milan, ministr vojenství, zemřel 4. května 1919; resort jeho více neobsazen;

smuteční projev předsedy Národního shromáždění Františka Tomáška 47, 1280.

Demise veškerého ministerstva (usnesená v ministerské radě dne 4. července 1919), přijata presidentem republiky rozhodnutím ze dne 8. července 1919, 62, 1912.

Ministerstva (nejvyšší správní úřady) zřízena byla počtem dvanáct zákonem Národního výboru z 2. listopadu 1918 č. 2 Sb. z. a n. Třinácté ministerstvo - "úřad pro zásobování lidu" - zřízeno bylo nařízením Národního výboru z 5. listopadu 1918 č. 20 Sb. z. a n. a čtrnácté ministerstvo - "úřad pro správu pošt, telegrafů a telefonů" zákonem Národního výboru z 13. listopadu 1918 č. 40 Sb. z. a n. Patnáctým ministerstvem bylo ministerstvo vojenství (dr. Štefánik; po úmrtí téhož již neobsazeno) a šestnáctým ministr bez portefeuille (dr. Hruban). Úřad zmocněnce vlády pro Slovensko zřízen podle § 14. zákona z 10. prosince 1918 č. 64 Sb. z. a n.

 

DRUHÁ VLÁDA.

15 členů; [Odpadli: ministr vojenství a ministr bez portefeuille.] od 6. prosince 1919 16 členů (min. unifikací).

Jmenována rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 na základě § 14. zákona ze dne 23. května 1919, č. 271 Sb. z. a n.

Sdělení o tom v Národním shromáždění 62, 1912.

Slib členů vlády 62, 1912, 1913;

dodatečně vykonali slib: ministr pošt a telegrafů František Staněk 63, 1988; ministr zahraničních věcí dr. Eduard Beneš 76, 2297; ministr pro sjednocení zákonodárství dr. Milan Hodža 96, 2832.

PŘEDSEDA VLÁDY:

Tusar Vlastimil.

ČLENOVÉ VLÁDY.

dr. Beneš Eduard, ministr zahraničních věcí,

Habrman Gustav, ministr školství a národní osvěty,

Hampl Antonín, ministr veřejných prací,

dr. Heidler Ferdinand, ministr obchodu [Nebyl členem Národního shromáždění.],

dr. Hodža Milan, ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správní (od 6. prosince 1919),

dr. Horáček Cyril, ministr financí,

Houdek Fedor, ministr pro zásobování lidu,

Klofáč Václav, ministr národní obrany,

Prášek Karel, ministr zemědělství,

Staněk František, ministr pošt a telegrafů,

Stříbrný Jiří, ministr železnic,

dr. Šrobár Vavro, ministr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy,

Švehla Antonín, ministr vnitra,

dr. Veselý František, ministr spravedlnosti,

dr. Winter Lev, ministr sociální péče.

Prohlášení vládního programu druhé vlády republiky 62, 1913; rozprava o vládním prohlášení 62, 1924-1949; 63, 1953 až schválení vládního prohlášení 1983.

ZMĚNY.

Zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní schváleno 66, 2034-2041 (tisk 1364); zákon z 22. července 1919, č. 431 Sb. z. a n. Ministrem pro tento obor jmenován byl rozhodnutím presidenta republiky ze dne 6. prosince 1919 dr. Hodža Milan. Sdělení o tom a slib téhož 96, 2832.

Ministr železnic Stříbrný Jiří podal demisi, jež přijata presidentem republiky 70, 2164;

místo něho jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 17. září 1919 ministrem železnic dr. Franke Emil a vykonal slib jako ministr 73, 2262, 2275.

Ministr financí dr. Horáček Cyril podal demisi z důvodů zdravotních, jež přijata presidentem republiky 82, 2490; místo něho jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 9. října 1919 ministrem financí Sonntág Kuneš a vykonal slib jako ministr 82, 2488, 2489.

Prohlášení a projevy jednotlivých členů vlády, viz pod jejich jmény v ukazateli osobním členů Národního shromáždění.

Platy členů vlády 12, 323; zákon z 20. prosince 1918, č. 94 Sb. z. a n. (tisk 274); doplnění zákona 145, 4246, 4247; zákon z 15. dubna 1920, č. 317 Sb. z. a n. (tisk 2798).

Částečná onerosita platů členů vlády, viz nařízení vlády z 15. března 1919, č. 135 Sb. zák. a nař.

Podpisování zákonů a nařízení, viz § 19. zákona Národního výboru o prozatímní ústavě z 13. listopadu 1918, č. 37 Sb. z. a n.; zákon z 23. května 1919, č. 271 Sb. z. a n., 54, 1556 až 1564 (tisk 976); zákon z 9. dubna 1920, č. 294 Sb. z. a n., 142, 4137 (tisk 2800).Přihlásit/registrovat se do ISP