Pondělí 23. října 1944

Program

mimoriadneho zasadnutia Slovenskej národnej rady konaného dňa 23. októbra 1944 o 17. hod. v zasadacej sieni Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici.

1. Otvorenie.

2. Referát o vojenskej situácii.

3. Nariadenie Slovenskej národnej rady o plnomocenstvách Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady Dr. Lettrich a Dr. Husák.

Slovenská národná rada.


Návrh nariadenia Slovenskej národnej rady

o dočasných plnomocenstvách Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:

§ 1.

Právomoc Slovenskej národnej rady, stanoví v § 1 nariadenia Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Sb. n. SNR a právomoc ústredných úradov, zriadených podľa nariadení Slovenskej národnej rady č. 3 a 8/1944 Sb. n. SNR, sa dočasne prenáša na Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 2.

1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže právomoc, uvedenú v § 1 preniesť dočasne na jednotlivých svojich členov.

2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, poťažne jeho členovia môžu k vykonávaniu svojej právomoci pribrať si podľa potreby spolupracovníkov.

§ 3.

Každý člen Predsedníctva Slovenskej národnej rady môže si určiť svojho zástupcu, prípadne nástupcu.

§ 4.

Platnosť tohto nariadenia pominie usnesením pléna Slovenskej národnej rady, ktoré má Predsedníctvo svolať, keď to dovolia vojenské udalosti a musí sa svolať, keď to navrhne aspoň polovica členov Slovenskej národnej rady.

§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosti ihneď a vykoná ho Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP