Digitální knihovna | ČNR 1968

Česká národní rada
1968

Tisky


č.Návrh dočasné přípravné skupiny České národní rady na volbu orgánů České národní rady
č. 1Návrh na jednací a pracovní řád České národní rady
č. 2Zpráva zpravodaje dočasné pracovní skupiny České národní rady prof. dr. Vladimíra Vybrala k návrhu usnesení České národní rady o jednacím a pracovním řádu České národní rady
č. 3Návrh předsednictva České národní rady ze dne 17. září 1968 na přijetí Stanoviska České národní rady k Návrhu zásad federativního uspořádání ČSSR
č. 4Návrh předsednictva České národní rady ze dne 17. září 1968 na přijetí Stanoviska České národní rady k návrhu Jihomoravského krajského národního výboru na trojdílné federativní uspořádání ČSSR
č. 5Návrh ústavního zákona o československé federaci
č. 6Společná zpráva státoprávní, ekonomické a organizační komise České národní rady k návrhu ústavního zákona o československé federaci (tisk 5)
č. 7Zpráva předsednictva České národní rady k návrhu ústavního zákona o československé federaci (tisk 5)
č. 8Návrh ústředního výboru Národní fronty na doplňovací volbu členů České národní rady podle. čl. 146 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci
č. 9Návrh členů České národní rady Miluše Fischerové, Milana Hübla, Václava Ircinga, Zdeňka Jičínského, Josefa Kempného, Mirko Matyáše, Boženy Pátkové, Stanislava Šulce, Františka Válka a Petra Víška na zřízení nových komisí, volbu jejich předsedů a členů a na nové uspořádání předsednictva České národní rady
Přihlásit/registrovat se do ISP