Digitální knihovna | FS ČSSR 1969-1971

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1969-1971

Předsednictvo

Tisky


1-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k obnově a udržení veřejného pořádku (netištěno)
2-P Odvolání poslance Františka Vodsloně z členství v Ústřední komisi lidové kontroly (netištěno)
3-P Odvolání poslance ing. Štefana Gašparíka z členství v Ústřední komisi lidové kontroly (netištěno)
4-P Volba poslance Drahomíra Koldera za člena Ústřední komise lidové kontroly (netištěno)
5-P Návrh generálního prokurátora o souhlas podle čl. 50 zákona č. 132/1968 Sb., s trestním stíháním poslance Václava Prchlíka (netištěno)
6-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani
7-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
8-P Návrh ministra národní obrany na odvolání z funkce soudce z povolání vojenského soudu
9-P Vládní návrh předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd
10-P Návrh předsedy Ústřední komise lidové kontroly na odvolání z funkce členů ÚKLK Jiřího Kantůrka, Jiřího Moulise, ing. Zdeňka Gudricha, Zdeňky Kenclové a dr. Jaromíry Zapletalové (netištěno)
11-P Návrh předsednictva Federálního shromáždění na udělení čestného titulu "Hrdina ČSSR" s právem nosit Zlatou hvězdu hrdiny ČSSR arm. gen. Ludvíku Svobodovi (netištěno)
Přihlásit/registrovat se do ISP