Pondělí 28. dubna 1969

I. volebné obdobie1. zasadnutie

SPRÁVA

o 2. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov, ktorá sa konala v Španielskej sále na Pražskom hrade dňa 28. apríla 1969

Obsah

Otvorenie schôdze oboch snemovní

/podpredseda FZ prof. dr. Hanes/

Prezidiálne oznámenie

Oznámenie prof. dr. Petra Colotku, CSc., že sa vzdáva funkcie

predsedu FZ

Schválenie denného programu

Rozhodnutie o spôsobe voľby predsedu FZ

Voľba volebných komisií Snemovne ľudu a Snemovne národov

Návrh na kandidáta do funkcie predsedu FZ /odôvodnil predseda ÚV NF ČSSR posl. Erban/

Po volebnom akte schôdza prerušená

Schôdza opäť otvorená

Zápis volebnej komisie Snemovne ľudu o voľbe predsedu FZ

Zápis volebnej komisie Snemovne národov o voľbe predsedu FZ

Vyhlásenie výsledkov voľby

Prejav predsedu FZ Alexandra Dubčeka

/Vedenie schôdze prevzal predseda FZ Alexander Dubček/


Prílohy:

1. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k oznámeniu prof. dr. Petra Colotku, CSc. o vzdaní sa funkcie predsedu FZ

2. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k návrhu Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o spôsobe voľby predsedu FZ

3. Uznesenie Snemovne národov k návrhu Predsedníctva Snemovne národov na voľbu volebnej komisie pre vykonanie volieb predsedu Federálneho zhromaždenia

4. Uznesenie Snemovne ľudu k návrhu Predsedníctva Snemovne ľudu na voľbu volebnej komisie pre vykonanie volieb predsedu Federálneho zhromaždenia

5. Uznesenie Federálneho zhromaždenia k návrhu poslancov Federálneho zhromaždenia na voľbu predsedu Federálneho zhromaždenia, prednesenému predsedom ÚV NF ČSSR poslancom Evženom Erbanom


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP