Digitální knihovna | FS ČSSR 1969-1971

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1969-1971

Sněmovna národů

Tisky


1 (neobsazeno)
2 (neobsazeno)
3 Společná zpráva výboru ústavně právního a rozpočtového Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
4 Společná zprava výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního a rozpočtového Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
5 Společná zpráva všech výborů Sněmovny národů k návrhu zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
6 Zpráva rozpočtového výboru Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1969
7 Zpráva rozpočtového výboru Sněmovny národů k vládnímu návrhu usnesení, jímž Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný účet za rok 1968
8 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku
9 Společná zpráva ústavně právních výborů Sněmovny národů a Sněmovny národů k vládnímu návrhu ústavního zákona o prodloužení volebního období národních výboru, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
10 Společná zpráva výborů ústavně právního, rozpočtového, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, rozpočtového a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
11 Návrh předsednictva Sněmovny národů na doplňovací volbu členů výborů Sněmovny národů
12 Zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy ze dne 16. prosince 1969
13 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
14 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
15 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o přečinech
16 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb. ze dne 15. prosince 1969
17 Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání
18 Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a některé další civilně procesní předpisy
19 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
20 Společná zpráva výborů ústavně právního, rozpočtového a pro zemědělství a výživu a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o mateřském příspěvku
21 Společná zpráva výboru ústavně právního, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
22 Společná zpráva výborů ustavně právního a rozpočtového Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1970
23 Společná zpráva výborů ústavně právního a kulturního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
24 Společná zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
25 Společná zpráva výborů pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
26 Společná zpráva výborů ústavně právních a kulturních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd
27 Správa Predsedníctva Snemovne národov o činnosti za obdobie od 9. júla 1969 do 30. apríla 1970
28 Návrh predsedníctva SN na doplňovaciu voľbu členov výborov
29 Zpráva výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů k návrhu vlády na usnesení Federálního shromáždění o státním závěrečném účtu za rok 1969
30 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku
31  Zpráva výboru ustavně právního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
32 Společná zpráva výborů zahraničního a pro sociální politiku Sněmovny národů k úmluvám a doporučením, přijatým na 51., 52. a 53. Mezinárodní konferenci práce v Ženevě
33 Společná zpráva výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
34 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
35 Návrh rezoluce zahraničního výboru Sněmovny národů a zahraničního výboru Sněmovny národů k situaci na Blízkém východě
36 Návrh rezoluce zahraničního výboru Sněmovny národů a zahraničního výboru Sněmovny národů k situaci v Indočíně
37 Společná zpráva výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
38 Společná zpráva výboru ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu ústavního zákona o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
39 Společná zpráva výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o působnosti federálních ministerstev
40 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o národohospodářském plánování
41 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
42 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o Státní bance československé
43 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o devizovém hospodářství
44 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
45 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o hospodářské arbitráži
46 Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky
47 Správa predsedníctva Snemovne národov o činnosti za obdobie od mája 1970 do marca 1971
48 Návrh Predsedníctva Snemovne národov na doplňovaciu voľbu členov výborov
49 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
50 Společná zpráva výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny národu k vládnímu návrhu zákona o geodézii a kartografii
51 Zpráva výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1970
52 Společná zpráva mandátového a imunitního, ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny národů k návrhu poslanců prof. dr. T. Trávnička, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. Hanese, dr. S. Penningerové, zasloužilého umělce V. Mihálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka. CSc. a J. Kouby na vydání zákona o volbách do Federálního shromáždění
53 Správa o činnosti Predsedníctva Snemovne národov za obdobie od 24. marca do 28. septembra 1971
54 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o ochraně státního tajemství
55 Společná zpráva výborů ústavně právního a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o mateřském příspěvku
56 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
57 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
58 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, branného a bezpečnostního, pro zemědělství a výživu a pro sociální politiku, zahraničního a kulturního Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971-1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)
59 Společná zpráva výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o lidové kontrole
60 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro sociální politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona o zvýšení důchodu starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení a k vládnímu návrhu zákona o mateřském příspěvku
Přihlásit/registrovat se do ISP