Digitální knihovna

Česká národní rada
1981 - 1986


Tisky

1   2

č. 1Návrh poslanců Č. Adama, M. Vacíka, L.Procházky, J. Brisudy, K. Březinové, M. Grandeho, W. Herrgeesella, E. Liškové, V. Měřičky, V. Niedoby a dalších na volbu předsedy a ostatních členů mandátového a imunitního výboru České národní rady
č. 2Návrh poslanců J. Korčáka, V. Balaše, K. Bartíkové, V. Burši, L. Faltýnkové, J. Havlíčka, M. Hlaváčka, F. Chabičovského, F. Skácela, V. Šlapáka a dalších na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady
č. 3Nárh poslanců Z. Žalmana, M. Vacíka, L. Procházky, Č. Adama, L. Doležala, Z. Horčíka, J. Chmelaříkové, P. Krátkého, S. Kuny, J. Píro a dalších na volbu ověřovatelů České národní rady
č. 4Návrh poslanců J. Kempného, O. Voleníka, M. Vacíka, J. Buriana, J. Henzla, J. Klasové, N. Křenové, M. Novotného, J. Meiera, M. Rylkové a dalších na zřízení výborů České národní rady a volbu jejich předsedů a členů
č. 5Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. května do 8. června 1981
č. 6Zpráva mandátového a imunitního výboru s návrhem na ověření platnosti voleb poslanců České národní rady
č. 7Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. června do 6. července 1981
č. 8Vládní návrh ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
č. 9Vládní návrh zákona České národní rady o vnitřním obchodě
č. 10Vládní návrh zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981 - 1985 (zákon o pětiletém plánu)
č. 11Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982
č. 12Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981-1985 (zákon o pětiletém plánu) (T 10)
č. 13Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982 (T 11)
č. 14Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o vnitřním obchodě (T 9)
č. 15Společná zpráva výborů České národní rady ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro národní výbory a národnosti, pro průmysl a stavebnictví, pro zemědělství a výživu, pro obchod, služby a dopravu, zdravotního a sociálního a kulturního a školského k vládnímu návrhu ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou (T 8)
č. 16Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 17Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 18Zpráva předsedy České národní rady o plnění politickoorganizačního zabezpečení výsledků 2. schůze České národní rady
č. 19Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 7. července do 16. prosince 1981
č. 20Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
č. 21Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
č. 22Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
č. 23Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 24Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 25Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích (T 21)
č. 26Společná zpráva výborů České národní rady ústavně právního a pro průmysl a stavebnictví k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
č. 27Zpráva předsedy České národní rady o zákonném opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
č. 28Zpráva předsedy České národní rady o využití výsledků 3. schůze České národní rady
č. 29Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. prosince 1981 do 27. dubna 1982
č. 30Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1981
č. 31Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1981 (T 30)
č. 32Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 33Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 34Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 27. dubna do 28. června 1982
č. 35Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
č. 36Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
č. 37Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy (T 35)
č. 38Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (T 36)
č. 39Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 40Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 41Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky
č. 42Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června do 8. listopadu 1982
č. 43Vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
č. 44Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
č. 45Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983
č. 46Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983 (T 45)
č. 47Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení (T 43)
č. 48Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č, 77/1979 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy (T 44)
č. 49Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 50Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty české socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 51Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. listopadu do 20. prosince 1982
č. 52Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působení orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
č. 53Společná zpráva výborů České národní rady ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro národní výbory a národnosti a pro obchod, služby a dopravu k vládnímu návrhu zákona České národní rady , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (T 52)
č. 54Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 55Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 56Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. prosince do 21. března 1983
č. 57Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1982
č. 58Zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1982
č. 59Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 60Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 61Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. března do 27. června 1983
č. 62Vládní návrh zásad zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních
č. 63Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
č. 64Vládní návrh zákona České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu
č. 65Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
č. 66Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
č. 67Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky (T 65)
č. 68Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 S., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (T 63)
č. 69Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu (T 64)
č. 70Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudů z povolání soudcovské funkce
č. 71Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 72Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. června do 31. října 1983
č. 73Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1984
č. 74Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky (T 73)
č. 75Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí (T 66)
č. 76Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 77Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 78Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 31. října do 19. prosince 1983
č. 79Vládní návrh zásad zákona České národní rady o požární ochraně
č. 80Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních
č. 80aDodatek k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních (T 80)
č. 81Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních (T 80) a k dodatku k tomuto vládnímu návrhu (T 80a)
č. 82Návrh ústavně právního výboru České národní tady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 83Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 84Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. prosince 1983 do 2. dubna 1984
č. 85Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1983
č. 86Zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1983
č. 87Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 88Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 89Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 2. dubna do 25. června 1984
č. 90Vládní návrh zásad zákona České národní rady o České obchodní inspekci
č. 91Vládní návrh zásad zákona České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
č. 92Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance Zdeňka Krče
č. 93Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 94Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 95Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. června do 23. října 1984
č. 96Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1985
č. 97Vládní návrh zákona České národní rady o notářských poplatcích
č. 98Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o notářských poplatcích (T 97)
č. 99Vládní návrh zákona České národní rady o soudních poplatcích
č. 100Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o soudních poplatcích (T 99)

1   2


Přihlásit/registrovat se do ISP