Digitální knihovna | SNR 1981-1986

Slovenská národná rada
1981-1986

Tisky

1 2

109 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 20. júna do 24. októbra 1985
110 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady z o požiarnej ochrane
111 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
112 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1986
113 Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
114 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvožnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie
115 Návrh Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky na vožbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
117 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 24. októbra do 12. decembra 1985
118 Správa k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej socialistickej republiky
121 Návrh na vožbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky
122 Návrh Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvožnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie
123 Správa predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 12. decembra 1985 do 15. mája 1986


1 2


Přihlásit/registrovat se do ISP