Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

1

Návrh na vožbu komisie na zisovanie výsledkov hlasovania

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej so cialistickej republiky

navrhuje,

aby Slovenská národná rada podža § 3 ods. 2 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

zvolila

za členov komisie na zisovanie výsledkov hlasovania týchto poslancov Slovenskej národnej rady

Boženu Kiklošovú Jána P i k u l u Jozefa P o l á k a Andreja S ú l e t y h o Jána V e l e s a.

Bratislava 15. júna 1981.

Podpredseda Ústredného výboru

Národného frontu SSR:

Fedor G u l l a v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP