Slovenská národná rada

VIL volebné obdobie

2 Návrh

na voľbu predseda a členov Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

navrhuje,

aby Slovenská národná rada podľa čl. 118 ústavného zákona o česko-slovenskej federácii č. 143/1968 Zb. a § 54 ods. 1 zákona SNR číslo 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

zvolila

za predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady

poslanca Daniela F u t e j a,

za členov výboru poslancov: Štefana Fábryho Fedora G u l l u Jozefa Kováčika Ernesta K r i ž a n a Vieru Lehotskú Karola Lukáča Miloša Marku Františka M i t a n u Jozefa Mjartana Jána Štencla.

Bratislava 15. júna 1981.

Podpredseda Ústredného výboru

Národného frontu SSR:

Fedor G u l l a v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP