Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

3 Návrh

na určenie počtu členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, počtu podpredsedov Slovenskej národnej rady a na zriadenie výborov Slovenské) národnej rady

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

navrhuje,

aby Slovenská národná rada podľa § 3 ods. 2 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

A. u r č i l a, že

1. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady bude mať 21 členov,

2. Slovenská národná rada bude mať 4 podpredsedov;

B. zriadila

okrem Mandátového a imunitného výboru SNR, ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány tieto ďalšie výbory; Slovenskej národnej rady pre hlavné oblasti štátnej a spoločenskej činnosti:

Ústavnoprávny výbor SNR Výbor SNR pre plán a rozpočet Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo Výbor SNR pre pôdohospodárstvo a výživu Výbor SNR pre obchod, služby a dopravu Výbor SNR pre národné výbory a národnosti Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné Výbor SNR pre školstvo a kultúru.

Bratislava 15. júna 1981.

Podpredseda Ústredného výboru

Národného frontu SSR:

Fedor G u l l a v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP