Slovenská národná rada

VII. volebné obdobie

6 Správa

predsedu SNR o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 28. mája do 18. júna 1981

V čase od 28. mája do 18. júna 1981 sa Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zišlo jedenkrát, a to 9. júna 1981.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady podľa § 2 ods. 2 zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady zvolalo Slovenskú národnú radu zvolenú vo voľbách 5. a 6. júna 1981 na ustavujúcu schôdzku a zároveň určilo jej program.

Vedením ustavujúcej schôdzky Slovenskej národnej rady až do vykonania voľby predsedu Slovenskej národnej rady poverilo poslanca SNR Ladislava Abraháma.

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na tejto schôdzke tiež prerokovalo a vzalo so súhlasom na vedomie politickoorganizačné zabezpečenie ustavujúcej (1. ) schôdzky SNR.

Bratislava 17. júna 1981.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP