SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

10

Návrh

Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej

republiky

na odvolanie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky prerokovalo návrh ministra spravodlivosti SSR na odvolanie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie a podľa § 43 ods. 1 a § 51 ods. 1 písm. c/zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov odporúča Slovenskej národnej rade

odvolať

1. Evu Bundzíkovúz funkcie sudcu z povolania na Obvodnom súde Bratislava III. z dôvodov vážneho porušenia sudcovských povinností a ustanovení Spravovacieho poriadku pre okresné a krajské súdy.

2. Jozefa Janičinu z funkcie sudcu z povolania na Okresnom súde v Dolnom Kubíne z dôvodov ľahostajného prístupu k plneniu úloh, ktorý stále pretrváva.

3. Ondreja Sijku z funkcie sudcu z povolania na Okresnom súde v Prešove z dôvodov nedostatočnej organizácie práce v senáte, ktorá bola postupne zapríčinená jeho neusporiadaným životom, najmä nadmerným používaním alkoholických nápojov.

Bratislava, december 1981

Fedor Gulla

podpredseda Ústredného výboru

Národného frontu SSR

vz. Zlatica Funková


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP