SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

12

Návrh

Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej

republiky

na voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

predkladá

Slovenskej národnej rade podľa § 46 ods. 1 zákona číslo 36/1964 Zb. o organizácii súdov a voľbách sudcov v znení zákona č. 19/1970 Zb.

návrh

na voľbu predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky.

Predsedníctvo Ústredného výboru Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

navrhuje,

aby Slovenská národná rada podľa čl. 101 ods. 1 Ústavy ČSSR v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 46 ods. 1 zákona číslo 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákona č. 19/1970 Zb.

zvolila JUDr. Jána BENČURU

do funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky.

Navrhovaný kandidát na zvolenie do funkcie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky JUDr. Ján Benčura sa doteraz v tejto funkcii osvedčil a po zhodnotení jeho činnosti má všetky predpoklady na zvolenie do uvedenej funkcie, stanovené v § 40 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení zákona č. 19/1970 Zb. a súhlasí so svojou kandidatúrou.

Bratislava, december 1981.

Fedor Gulla

podpredseda Ústredného výboru

Národného frontu SSR

vz. Zlatica Funková


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP