SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

14

NÁVRH

Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Slovenskej národnej rade došlo 19 žiadostí o uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie, ku ktorým minister spravodlivostí SSR predložil tiež svoje stanovisko.

Podľa zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, v znení neskorších zmien a doplnkov, patrí Slovenskej národnej rade rozhodovať o žiadostiach na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie.

Ústavnoprávny výbor Slovenskej národnej rady na 5. schôdzke 30. novembra 1981 posúdil uvedené žiadosti, ako aj stanovisko ministra spravodlivosti SSR a predkladá Slovenskej národnej rade tento návrh uznesenia:

Slovenská národná rada

uvoľňuje

1. JUDr. Milana Benoviča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi,

2. JUDr. Ľubomíra Bundzela z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

3. Mariána Gelenekyho z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Humennom,

4. JUDr. Alžbetu Horváthovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava, 2,

5. JUDr. Jána Jakubču z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

6. Ľubomíra Janíčka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Žiari nad Hronom,

7. JUDr. Otu Jurču z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

8. Jána Kislíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

9. Petra Kmeca z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Starej Ľubovni,

10. Milana Končeka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Košice-vidiek.

11. JUDr. Martina Kotiana z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

12. Ľudmilu Kutišovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Považskej Bystrici,

13. JUDr. Dušana Mačku z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade,

14. JUDr. Jána Mazúra z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

15. Ľubora Neviďanského z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

16. Alojza P a l a j a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Banskej Bystrici,

17. Vieru Račekovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Žiari nad Hronom,

18. Dušana Srogončíka z funkciesudcuz povolania Okresného súdu v Martine,

19. JUDr. Jozefa Vlčeka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Banské j Bystrici. "

V Bratislave 30. novembra 1981

František Kuľko, v. r. overovateľ

Jaroslav Filo, v. r. predseda výboru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP